Replik svd: Stora utsläpp av koldioxid undviks

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-06-16

På svd debatt publicerades idag en replik skriven av Helena Sjögren och Linda Eriksson på Skogsindustrierna. De förklarar fördelarna med att aktivt bruka den svenska skogen för att undvika koldioxidutsläpp. Ur Skogsindustriernas perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: