Pressmeddelande: Svensk skogsindustri i framkant - premieras inte av EU

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-07-16

Igår presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Skogsindustrierna är positiva till handelssystemet och välkomnar att revisionsarbetet nu formellt är igång. Skogsindustrierna anser att förslaget missar att gynna de som går före i att sänka sina koldioxidutsläpp och anser att det kunde varit mer ambitiöst i att skydda den elintensiva industrin från koldioxidläckage. Samtidigt innehåller förslaget också flera bra element.

- Den svenska skogsindustrin har länge legat i framkant i arbetet med att sänka koldioxidutsläppen. Vi ser i kommissionens förslag inga försök till att premiera detta arbete, vilket är olyckligt, eftersom skogsindustrin är motorn i en den hållbara bioekonomi, som EU säger sig vilja utveckla, enligt Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna.

- Vi anser att andelen fritt tilldelade utsläppsrätter gentemot de som auktioneras ut måste revideras, så att den elintensiva industrin i EU kan upprätthålla sin konkurrenskraft jämfört med producenter utanför EU. Vi hade vidare velat se förslag om en EU-harmoniserad ersättningsmodell för indirekta effekter, eftersom dessa i hög grad påverkar konkurrenskraften, säger Anna Holmberg, energidirektör för Skogsindustrierna.

- Det är samtidigt positivt att kommissionen fokuserar på stöd till ny teknik och innovationer, att det blir ett förutsägbart sätt att beräkna framtida riktvärden för fri tilldelning och att uppdaterad produktionsdata används som bas för den fria tilldelningen, fortsätter Anna Holmberg.

Revisionen av utsläppshandeln är det största industripolitiska initiativet, som Junker-kommissionen kommer att lägga fram under den innevarande mandatperioden. Det politiska förhandlingsarbetet väntas ta flera år. Skogsindustrierna kommer att delta aktivt i detta arbete via svenska kontakter men också på plats i Bryssel.

Vid frågor kontakta:
Anna Holmberg, Energidirektör Skogsindustrierna, 072-722 72 44, 08-762 72 44
Karin Eriksson, Pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Anna-Holmberg-250-110x150.jpg
Anna HolmbergEnergidirektör08-762 72 44