Positivt beslut om bioekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-09-25

Skogsindustrierna ser positivt och hoppfullt på att Centerpartiets Riksstämma i dag beslutat att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bioekonomi. Svensk skogsnäring och skogsindustrins produkter är idag redan bioekonomi på så vis att de är producerade av förnybar råvara. Ett hållbart samhälle förutsätter att fler väljer att leva, producera och konsumera hållbart. Ju fler delar av vårt samhälle som ställer om till bioekonomi ju mer har vi alla att vinna.

En växande bioekonomi, där hållbar produktion och konsumtion av produkter baserad på förnybar råvara ersätter produkter baserade på olja, är ett nödvändigt skifte för att klara både tillväxt och hållbarhet. Sverige har utmärkta förutsättningar för skogsbruk och skogsindustrins vision är att driva tillväxt i världens bioekonomi.

Skogsindustrierna ser fram emot arbetet med det nationella skogsprogrammet som regeringen just påbörjat. Programmet kommer att ge ett värdefullt bidrag för en bred strategi för bioekonomi.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, är glad över dagens besked.
 - Hela samhället behöver engageras i arbetet för hållbarhet och jag hoppas att fler partier och samhällsaktörer sluter upp bakom förslaget om en nationell strategi för bioekonomi.

Svensk Skogsindustri exporterar varje år produkter gjord av förnybar råvara för mer än 120 miljarder kronor. Snart gör vi ännu fler produkter från den svenska skogen. En cykelhjälm av nanocellulosa är ett av våra senaste exempel.

Se filmen om hjälmen och läs mer om vår vision här.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: