Nytt EU-paket om cirkulär ekonomi kommer i höst

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-09-29

EU-Kommissionen planerar för ett nytt meddelande inklusive lagstiftningspaket avseende avfall och cirkulär ekonomi i början av december.

Kommissionens förra paket skrotades i våras på grund av kritik från många medlemsstater. Därefter har två offentliga webbaserade konsultationer genomförts, dels avseende cirkulär ekonomi, dels avseende hur väl avfallsmarknadens fungerar. Det kommande paketet, som aviserats till den 2 december, kommer att innehålla en skrivelse om cirkulär ekonomi, en aktionsplan fram till 2019 samt lagförslag genom revidering av avfallsdirektivet, förpackningsdirektivet och deponeringsdirektivet.

Skogsindustrierna har svarat på konsultationerna och har skrivit ett ”position paper”.

Huvudbudskap är att förnybara råvaror och biobaserade produkter måste främjas i en cirkulär ekonomi, att pappersförpackningar och returpapper har höga återvinningsgrader på grund av effektiva insamlingssystem, att både nyfiber och returfiber är nödvändiga för välfungerande kretslopp av vedfiber samt att träbyggnader är klimatsmarta i hela sin livscykel.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11