Konferens om modernt träbyggande i Reykjavik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-30
2015-11-30

Den 5 november bjöd Sveriges Ambassad på Island in islänningarna till en konferens om innovativt byggande i trä. Ämnesvalet förvånar kanske med tanke på att förekomsten av skog på Island är relativt liten, men intresset var stort berättar Anders Josephsson från Sveriges Träbyggnadskansli, som var en av talarna på konferensen.

- Konferenslokalen, IKEAs nya lunchmatsal, var i det närmaste fullsatt och frågorna var många från publiken, säger Anders.

Från Sverige medverkade även Ewa Magnusson, hållbarhetschef på BoKlok och Lars Johansson, marknadschef på AIX Arkitekter.

Bostadssituationen på Island, och framförallt Reykjavik är ansträngd och de letar desperat efter både hållbara och innovativa lösningar.

- Det finns nästan inga hyresrätter på Island, ägandemarknaden dominerar helt. När turismen ökar har alltfler insett att det lönar sig mer att hyra ut till turister än till islänningar, säger Anders Josephsson.

Det allra mesta som byggs på Island byggs i betong men under konferensen visade det sig att nyfikenheten på trä som stommaterial är stort.

- Modernt träbyggande är effektivt och det går därför ganska snabbt att få fram bostäder med modern träbyggnadsteknik. Islänningarna var särskilt nyfikna på BoKloks koncept eftersom det är bostäder till överkomliga priser de är i störst behov av. 

Besök träbyggnadskansliet.se

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: