Järnvägsstråk kan stängas – ersätts med lastbilar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-03-16

Trots att regeringen vill prioritera transporter på järnväg hotas nu flera viktiga godsstråk av stängning. Bristande underhåll kan därmed driva järnvägsgods ut på vägarna. Det skriver Skogsindustriernas tidning Skog & Industri i sitt nya nummer.

Foto: Per-Johan Wedell/Green Cargo

Ett flertal viktiga godsstråk för basindustrin kan stängas akut av säkerhetsskäl de närmaste åren på grund av nedprioriteringen av underhållet på sträckningarna. Det gäller exempelvis norra Ådalsbanan i Ångermanland.  

– Snart är vi vid en punkt där flera av godsets banor kommer att stängas akut på grund av säkerhetsrisker, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Norra Ådalsbanan är en bansträckning som vid vårens tjällossning kan bli nödvändig att stänga. Den fem mil långa bansträckningen utmed Ångermanälven, från Långsele söderut till Väster Aspby, är viktig för transporter för flera basindustrier och har inte renoverats grundligt sedan 1950-talet.

Stoppen kan dessutom bryta mot järnvägsförordningen och slår hårt mot basindustrin.

Trafikverket bekräftar att underhållsskulden för många av godsstråken är så stora att det skapar problem att upprätthålla trafiken enligt järnvägsförordningen. I den tolvåriga nationella planen för transportsystemet som antagits av riksdagen är många godsstråk nedprioriterade. Först kommer storstadsregionerna, därefter stambanorna plus malmbanan, och först i tredje hand kommer övriga stråk där flera viktiga bansträckningar för basindustrin ingår.

Upprördheten är stor inom många delar av basindustrin efter att Trafikverket med hänvisning till förändrade budgetvillkor stoppat ett planerat spårbyte på den hårt trafikerade sträckan Boden–Bastuträsk, som är en del av stambanan genom övre Norrland.

– Det är inte vilken liten bana som helst utan godsstråket mellan norra Sverige och övriga landet. Trafikverkets löftesbrott kan driva järnvägsgods ut på vägarna och i förlängningen hota investeringar och sysselsättning i Sverige, säger Jan Kilström, vd på Green Cargo.

Förpackningstillverkaren Smurfit Kappa i Piteå är ett av de drabbade företagen. De senaste åren har flera urspårningar skett på sträckan vilket inneburit veckolånga stopp.

– Problemet är att hela norra delen är enkelspårig vilket gör oss så utsatta. Bandelen dras också med ständiga förseningar. Det blir för riskabelt att använda järnväg och driver volymer till lastbil, säger Sture Öberg, logistikchef Smurfit Kappa.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Till OTW2_Foto Per-Johan Wedell.jpg
Foto: Per-Johan Wedell/Green Cargo
Ladda ned

Till OTW_Foto Per-Johan Wedell.jpg
Foto: Per-Johan Wedell/Green Cargo
Ladda ned