Ny standard från SIS: Hållbarhetskriterier för bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-03
2015-10-28

SIS (Swedish Standards Institute) berättar i ett pressmeddelande om den nya standarden SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi, där Skogsindustrierna varit delaktiga.

SS-ISO 13065:2015 ger ett gemensamt ramverk för att bedöma hållbarheten (miljömässig, social och ekonomisk) för alla former av bioenergi. Standarden har en enorm potential att tackla klimatförändringarna samt att främja energisäkerheten och en hållbar utveckling.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Läs mer och ladda ned standarden från SIS webb här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: