”Gör utmaningar till möjligheter”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-02-10

Svensk industri står inför stora förändringar med en ökad globalisering, digitalisering och automatisering. Men statsminister Stefan Löfven ser också nya stora marknader öppna sig.

– Göra alla utmaningar till möjligheter, manade han under Industridagen i Södertälje.

Industridagen den 5 februari samlade företrädare för hela industrin och kom att handla mycket om möjligheterna till en ny industrialisering i Sverige.

Flera talare pekade på möjligheterna för svensk industri med nya intelligenta produkter och tjänster, möjlighet till nya materialkombinationer och krav på hållbara system.
Statsminister Stefan pekade på nya exportmöjligheter med en stor framväxande medelklass i Asien, men även till nya marknader.

Han nämnde att flera afrikanska länder som varit Sveriges biståndspartners allt mer kommer att bli affärspartners. Många av länderna utvecklar sin jordbrukssektor och livsmedelstillverkning och behöver processa och förpacka på ett annat sätt.

– Här har svensk industri en jättemöjlighet, sade Stefan Löfven.

Per Lindberg, vd för BillerudKorsnäs, lyfte fram att koncernen nyligen startat ett samarbete med Bosch för att ta fram förpackningar baserade på förnyelsebara material till utvecklingsländer.

– Det finns stora möjligheter bara man ser dem, men det kräver kompetens och medveten satsning, sade Per Lindberg.

Tyskland är ett av de länder som skaffat sig en industrialiseringsstrategi, kallad Industri 4.0, för att möta utvecklingen med fler digitaliserade arbetsprocesser och fler autonoma robotar. Stefan Löfven pratade om den unika möjligheten för företag att nu både ha en flexibel produktion och en massproduktion.

– Vi måste vara medvetna om att de som kommer att vara mest framgångsrika, ta mest marknadsandelar i framtiden, det är de som anpassar sig bäst i meningen att faktiskt förstå vad som händer i den globala ekonomin, de som är redo att göra något nytt, skapa något nytt och de som också kan röra sig snabbast. Det är precis det som den svenska industrin både kan och kommer att göra, sade Stefan Löfven.

Text Nils Sundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: