Framtiden växer på träd!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-02-20

Svenskt Trä har producerat en ny film om trä för nya byggnationer.

Trä är ett attraktivt och modernt konstruktionsmaterial som med sin lokala härkomst skapar en härlig känsla för leverantör såväl som slutkund. Trä är dagens enda förnybara byggnadsmaterial vilket skapar goda möjligheter för ett miljövänligt och hållbart byggande. Ett ökat användande av trä svarar mot de ökade krav som ställs på effektiva och konkurrenskraftiga konstruktionslösningar samtidigt som attraktiva boendemiljöer skapas för den slutliga användaren.

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

johan-larsson.jpg
Johan LarssonProjektledare08-762 79 11