Footprint för papper – nu finns metodik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-27
2015-10-27

EU-Kommissionens pilotprojekt att utveckla metodik för redovisning av miljöpåverkan, så kallad ”Environmental footprint”, för intermediärt papper är klart. Många företag har varit engagerade. Nu ska metodiken testas på några papperskvaliteter.

Initiativet är en del av Kommissionens strategier om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det påbörjades 2014 och har drivits av Kommissionens forskningsdel JRC samt CEPI.

Metodiken rapporteras i dels tre screening-rapporter för förpackningspapper, grafiska papper respektive mjukpapper, dels en övergripande rapport om produktspecifika regler (PEFCR). Frågeställningar som väckt diskussion under arbetets gång är bl a biologisk mångfald, AOX samt hantering av returfiberråvara.

Nu ska metodiken testas och en handfull företag har anmält intresse. Olika alternativ för kommunikation av footprints ska också utvärderas. Tanken är att verktyget ska användas vid offentlig upphandling och gentemot konsumenter, till en början på frivillig basis.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11