Fler vill använda skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-01
2015-11-30

Allt fler får upp ögonen för de klimatmässiga vinsterna med att bygga i trä. Nu växer också intresset för trä som råvara till framtida produkter som fossilfritt bränsle, kläder och smarta förpackningar. I en stor artikel i DN listas framtida användningsområden för skog och trä.

Artikeln, som publicerades i Dagens Nyheter söndagen den 29 november, handlar om skogen som en viktig faktor för att minska påfrestningarna på klimatet. Hus- och vägbyggen i Sverige påverkar klimatet lika mycket som landets alla personbilar. Att använda trä, som binder koldioxid under hela sin livslängd och dessutom inte kräver särskilt mycket energi vid framställningen, minskar påfrestningen ordentligt.

Ur klimatsynpunkt är det också bättre att avverka och använda skogen än att skapa reservat som ska fungera som kollager.

Under senare år har intresset för biomassa som råvara också ökat i textil-, energi-, transport- och kemikalieindustrin. Allt som tillverkas av olja, som plaster och olika kemikalier, måste ersättas av annat om vi ska kunna bryta beroendet av fossila bränslen. Och här kommer skogen in som en högst möjlig ersättare.

Läs hela artikeln om skogens användningsområden i framtiden här.

Läs även Karin Bojs krönika om att vara skogsägare och tänka på framtiden här.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: