EU-parlamentariker till Skogsnäringsveckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-03-23

EU-parlamentariker Jytte Guteland kommer till Invigningsdagen den 14 april på Skogsnäringsveckan för att lyfta frågan om ”Skogsnäringen: svenskt svar på europeiska utmaningar!”.

Temat för Skogsnäringsveckan är att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Den bygger på att man ser på Sveriges förutsättningar med nya ögon. Att vi tillsammans utforskar hur vår skogsråvara kan bidra till det biobaserade samhället.

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsindustrin.
Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom skogsindustrin – industriledare, ägare, innovatörer, fackrepresentanter, politiker och miljöspecialister. Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en arena där branschen, politiker, fack och andra intressenter kan mötas och diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Se även Jyttes debattinlägg om Skogen som Sveriges gröna guld

Anmäl dig till Skogsnäringsveckan 13-16 april

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: