Eftertraktat på Skogsnäringsveckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-03-18

Både Skogsstyrelsens och Grafiska Företagens seminarier den 15 april är nu fullsatta!

Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. Veckan inleds med det traditionsenliga Skogsminglet och fortsätter med prisutdelning genom H.K.H. Prins Carl Philip samt inspirerande seminarier och föredrag. Välkommen att ta del av spännande dagar!

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi
Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi är temat för årets Skogsnäringsvecka. Den bygger på att man ser på Sveriges förutsättningar med nya ögon. Att vi tillsammans utforskar hur vår skogsråvara kan bidra till det biobaserade samhället. Två andra avgörande ingredienser är innovation och visioner. Bioekonomins utveckling är helt beroende av nytänkande och handlingskraft och här har branschen en nyckelroll.

Se hela Skogsnäringsveckans program här

Anmäl dig senast den 27 mars

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: