Brukad skog ger störst klimatnytta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-09-03

– En brukad skog är ett av de viktigaste instrumenten för att klara klimatomställningen. Det fastslog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på Virkesforum i Stockholm den 2 september.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

”Framtid och förnyelse” var temat för årets Virkesforum – det femtonde i ordningen. Det lockade ett 140-tal åhörare från skogsnäringen till Näringslivets Hus på onsdagen.

Sven-Erik Bucht inledningstalade om regeringens mål med det nationella skogsprogrammet och efterlyste mer diskussion om skogens värde i klimatomställningen.

– Att skogen är en av de viktigaste delarna i en biobaserad ekonomi rådet inget tvivel om, sade Sven Erik Bucht.

– Vi i vårt land måste fundera mer på hur vi skyddar skogen. Vi har jobbat med volymskydd, vi måste kanske tänka mer på kvalitetsskydd. För drar vi undan stora volymer då får vi problem med tillväxt och med klimatomställningen.

Sven-Erik Bucht betonade att Sverige vars yta består av 70 procent skog är det land i Europa som har bäst chans att komma bort från oljan.

– Den chansen får vi inte slarva bort, sa han.

Landsbygdsministern lyfte fram det nationella skogsprogrammet som en långsiktig strategi för de ekonomiska, ekologiska och sociala värden som ryms i skogen. Och vägen dit handlar om delaktighet och ansvar.

– Vi ska kroka arm med varandra för att utveckla skogens hela värdekedja, sa Sven-Erik Bucht.

Regeringens övergripande mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Skogen har en stor betydelse i det arbetet, framhöll Sven-Erik Bucht.

– Det gröna guldet ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det blir inte så mycket mer tidningar av granarna och tallarna, men det ska bli mer diesel och bensin, det ska bli flygbränsle, plaster och kompositmaterial. Allt som man kan göra av olja kan man också göra av skogen.

Mer från Virkesforum 2015 hittar du här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Bild
Virkesforum_1070_KA_ok.jpg

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Kalle Assbring.
Ladda ned