Biodrivmedel befrias från koldioxidskatt i två år till

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-18
2015-12-18

Europeiska kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen från koldioxidskatt, delvis även energiskatt, av hållbara biodrivmedel t o m utgången av 2018. För biogas gäller förlängningen till och med år 2020.

Skogsindustrierna anser att skattebefrielsen är bra, samtidigt som det innebär att vi vet vad som gäller den närmaste tiden. Men för att minska investeringsriskerna behöver branschen större långsiktighet. Statsstödsreglerna bör justeras så att förnybart bränsle inte behöver undantas från koldioxidskatt; förnybart bränsle bör helt enkelt inte beskattas för något som det inte orsakar. Att förnybara bränslen inte beskattas med koldioxidskatt ska inte heller räknas som stöd.

Skogsindustrin vill bidra till en grönare ekonomi och där är förnybara drivmedel en viktig del.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/forlangda-statsstodsgodkannanden-for-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

Kontakt
Helena Sjögren, Rådgivare Bioenergi
Tel +46 (0)8 762 72 35
helena.sjogren@skogsindustrierna.org

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35