BAT-slutsatser för stora energipannor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-05-26

Slutförhandlingen om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (>50 MW) sker i Sevilla 1-9 juni varvid många sektorer och organisationer deltar. BAT-slutsatser beskriver bästa teknik för en sektor bland annat genom bindande utsläppsvärden och införs i den nationella lagstiftningen.

Stora förbränningsanläggningar reglereras såväl genom särskild uppdaterad EU-lagstiftning vilken införts i svensk lagstiftning. Dessutom är så kallade BAT-slutsatser för stora förbrännings-anläggningar under utarbetande. Förhandlingarna har föregåtts av ett stort arbete med flera möten med handläggarna i Sevilla, med andra berörda branscher såväl nationellt som i Europa samt med Naturvårdsverket som representerar Sverige i arbetet. Det förslag till BAT-slutsatser som nu förhandlas ställer i många avseenden mycket långtgående krav och är inte helt förenligt med de prioriteringar som tidigare skett i svensk miljölagstiftning. Det kan därmed komma att leda till behov av investeringar. Efter förhandlingen behandlas BAT-slutsatsen av Kommissionen och medlemsstaterna enligt ett bestämt förfarande i flera steg.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33