Nyheter 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-05
2015-12-22: Utlysning: Biobaserade Innovationer i offentligt finansierad verksamhet

Denna utlysning syftar till att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad verksamhet. Projektförslagen kan utveckla nya material och funktioner eller undersöka möjligheterna av ett befintligt material fast i helt ny miljö. Budget ligger på 32 miljoner kronor.


2015-12-22: EU-Kommissionens paket om cirkulär ekonomi har publicerats

I början av december publicerade EU-Kommissionen sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi inom EU. Den åtföljs av förslag till ändringar i direktiven för avfall, förpackningar och förpackningsavfall samt deponering av avfall. Nästa år startar förhandlingarna inom EU-institutionerna.


2015-12-21: Workshop om cirkulär ekonomi och indikatorer för resurseffektivitet den 27 januari 2016

En workshop med syfte att identifiera områden där Sverige kan bidra med underlag för att ta fram indikatorer för resurseffektivitet i EU ska avhållas den 27 januari kl 10-16.30 på Miljö- och Energidepartementet. Programmet för workshopen har tagits fram av Arbetsgruppen för Resurseffektivitet och Miljöavtryck, som är en del av samverkan i EU-frågor mellan näringslivet och Naturvårdsverket.


2015-12-21: Kemikalieinspektionen föreslår lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

Kemikalieinspektionen föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra.


2015-12-18: Biodrivmedel befrias från koldioxidskatt i två år till

Europeiska kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen från koldioxidskatt, delvis även energiskatt, av hållbara biodrivmedel t o m utgången av 2018. För biogas gäller förlängningen till och med år 2020.


2015-12-17: Utredningen om Järnvägens organisation - slutbetänkandet

16 december 2015 presenterades slutbetänkandet för Utredningen om Järnvägens organisation: ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten”. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm har deltagit i utredningen som förordnad expert på Näringslivets Transportråds mandat. Som expert har Karolina Boholm lämnat ett särskilt yttrande som är bifogat utredningen (sidan 410), se även nedan.


2015-12-15: Skogsindustrierna välkomnar ett globalt klimatavtal

Klimatförändringarna är vår tids största miljöfråga. Att världens länder nu enats om ett globalt klimatavtal visar på global enighet och handlingskraft. Det är positivt att målet är satt till mindre än 2 graders temperaturhöjning, och helst maximalt 1,5 grad. Det ställer krav på snabba åtgärder för att vända utvecklingen. 


2015-12-15: Dynamisk framtid i nya investeringsprojekt

Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin – december 2015”. Stora investeringar aviseras för 2016, sågverkens produktion når högsta nivån sedan 2007 och massaproduktionen fortsätter att utvecklas positivt medan papperstillverkning stabiliserats.


2015-12-14: Dagens industri: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

"Klimatavtalet blev överraskande skarpt för näringslivet och till en del särskilt för det svenska. Politikerna lägger ett stort ansvar på företag och marknad. Nu är det upp till bevis." 

Dagens Industris PM Nilsson skriver i en ledartext från den 13 december att svenska företag bör ta vara på möjligheten att vara framsynta i klimatarbetet. 


2015-12-14: DI: Skogsindustrin pekas ut som en av vinnarna i klimatavtalet

- Skogsindustrin rustar sig för omställning till bioekonomi, säger Skogsindustriernas vd Carina Håkansson. De senaste två åren har skogsbolag beslutat om investeringar på 18 miljarder kronor.


2015-12-04: Pressmeddelande: Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.


2015-11-30: Fler vill använda skogen

Allt fler får upp ögonen för de klimatmässiga vinsterna med att bygga i trä. Nu växer också intresset för trä som råvara till framtida produkter som fossilfritt bränsle, kläder och smarta förpackningar. I en stor artikel i DN listas framtida användningsområden för skog och trä.


2015-11-30: Konferens om modernt träbyggande i Reykjavik

Den 5 november bjöd Sveriges Ambassad på Island in islänningarna till en konferens om innovativt byggande i trä. Ämnesvalet förvånar kanske med tanke på att förekomsten av skog på Island är relativt liten, men intresset var stort berättar Anders Josephsson från Sveriges Träbyggnadskansli, som var en av talarna på konferensen.


2015-11-26: Tv-intervju: Stark framtidstro - investeringsviljan finns

- Kurvorna pekar åt olika håll, förklarar Skogsindustriernas vd Carina Håkansson i en intervju med webbtvkanalen EFN. Här belyses mediekrisens effekt på tidningspappersmarknaden.


2015-11-25: Carina Håkansson invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Skogsindustriernas Carina Håkansson är en av de 15 personer som valts in som ledamot i Kungliga Ingenjörsakademien, IVA.


2015-11-10: Exportförbud från Ukraina

Ukraina har tagit ett beslut att införa en lag som under 10 år förhindrar export av timmer och sågade trävaror (HS 4403).  Från 1 november 2015 (furu exkluderat) och för furu från 1 januari 2017.


2015-11-09: EU-kommissionens roadmap till Europas gemensamma marknad

The Single Market is one of Europe’s greatest achievements, designed to allow goods, services, capital and people to move more freely. It offers opportunities for professionals and businesses and a greater choice and lower prices for consumers. It enables people to travel, live, work and study wherever they wish.


2015-11-03: Ny Sverigekarta för skogsforskning

För att få ett bra underlag för diskussioner om forskningens finansiering har Skogsindustrierna samlat in information om skoglig och skogsindustriell forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige. Informationen har sammanfattats i en Forskningskarta. Kartan avseende läget 2014 finns nu publicerad på vår webb.


2015-11-03: Skogsindustriernas inspel till forskningspolitiken

Skogsindustrierna lämnade i torsdags ett inspel till regeringens forskningspolitik. Med våra förslag vill vi visa på möjligheter att med forskningspolitiken och inom befintliga ekonomiska ramar och system att skapa bättre förutsättningar för Sveriges övergång till en bioekonomi.


2015-11-02: Välkommen till branschkväll på Linköpings Universitet 24 nov

Är du nyfiken på vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin? Tisdagen den 24 november i sal A2 (A-huset) får du möta medarbetare och lyssna till talare från flera olika företag.


2015-10-28: Ny standard från SIS: Hållbarhetskriterier för bioenergi

SIS (Swedish Standards Institute) berättar i ett pressmeddelande om den nya standarden SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi, där Skogsindustrierna varit delaktiga.


2015-10-27: Footprint för papper – nu finns metodik

EU-Kommissionens pilotprojekt att utveckla metodik för redovisning av miljöpåverkan, så kallad ”Environmental footprint”, för intermediärt papper är klart. Många företag har varit engagerade. Nu ska metodiken testas på några papperskvaliteter.


2015-10-26: EU-dom kan försvåra ökad produktion

EU-domstolen meddelade i somras en dom om hur ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas. Domen kan enligt Vattenmyndigheten för Bottenhavet komma att medföra att utbyggnad av verksamhet inte kan tillåtas om denna medför försämring av en av de fjorton kvalitetsfaktorerna för ekologisk status med en klass. Den enda möjligheten att tillåta verksamheten är då att undantagsreglerna för mindre stränga krav tillämpas.


2015-10-14: Etablera närodlad textil i Sverige

Det strategiska innovationsprojektet BioInnovation har beviljats sitt första strategiska innovationsprojekt ”Etablera närodlad textil i Sverige” och kommer att ledas av Pernilla Walkenström från Swerea IVF. Projektet har en total budget om 45,4 Mkr. Bakom projektet står företag, forskningsinstitut och akademi som under tre år skall samarbeta för att skapa hållbar produktion av nya textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserade textil.


2015-10-14: De gröna näringarna – en del av lösningen!

Det är glädjande att jord- och skogsbrukets tillväxtpotential uppmärksammas av regeringen och att det finns en insikt om möjligheter för fler jobb inom de gröna basnäringarna. Vi som verkar inom denna sektor vill gärna medverka till hållbara, långsiktiga lösningar för att underlätta för nya jobb inom jord- och skogsbruk.


2015-10-01: Pressmeddelande: Konjunkturprognos fokus skogsindustrin: Fallande tillväxtpotential i svensk ekonomi

Potentialen för tillväxt i Sverige växlar ned till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet, det visar Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport: Vaktombyte i världskonjunkturen som publiceras idag. En svag investeringskonjunktur står i vägen för att bryta mönstret. Betydande investeringsplaner inom massa- och pappersindustrin är en ljuspunkt.


2015-09-29: Nytt EU-paket om cirkulär ekonomi kommer i höst

EU-Kommissionen planerar för ett nytt meddelande inklusive lagstiftningspaket avseende avfall och cirkulär ekonomi i början av december.


2015-09-28: Välkommen till pressfrukost! - Industrins konkurrenskraft inför avtalsrörelsen

Representanter från media hälsas hjärtligt välkomna till en pressfrukost där Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna presenterar årets andra konjunkturrapport. Chefekonom Mats Kinnwall ger en färsk uppdatering om hur ekonomin utvecklas.


2015-09-25: Positivt beslut om bioekonomi

Skogsindustrierna ser positivt och hoppfullt på att Centerpartiets Riksstämma i dag beslutat att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bioekonomi. Svensk skogsnäring och skogsindustrins produkter är idag redan bioekonomi på så vis att de är producerade av förnybar råvara. Ett hållbart samhälle förutsätter att fler väljer att leva, producera och konsumera hållbart. Ju fler delar av vårt samhälle som ställer om till bioekonomi ju mer har vi alla att vinna.


2015-09-25: Skogsindustrierna söker forskningsdirektör

Vill du arbeta med att få universitet, högskolor och institut att samverka med näringslivet för att leverera forskning i världsklass?


2015-09-25: Nytt nummer av Skog & Industri!

Skog & Industri nr 3 2015 finns nu tillgänglig på webben. Detta nummer uppmärksammar ett antal ämne på temat bioprodukter. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht intervjuas om bioekonomi och skogens roll i klimatomställningen och vi tar en titt på vad som utmärker svensk export av sågade trävaror.


2015-09-23: Pressmeddelande: Cykelhjälm av trä – framtidens material

En miljösmart cykelhjälm – helt gjord av förnybar skogsråvara. Det stötdämpande skummaterialet i hjälmen består av nanocellulosa och visar möjligheterna att ersätta resurskrävande och oljebaserade material som plast.


2015-09-17: "Gröna" upphandlingar kan ge utökat användningsområde för skogsråvara

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) menar att offentliga upphandlingar borde kunna göras efter "gröna värden". Det skriver Västerbottens-Kuriren idag 17/9.


2015-09-17: Pressmeddelande: Mörker ljus och gryning för skogsindustrin

Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin”: Världsekonomin hackar fram i måttlig takt där orosmoln kring Kina tornar upp sig. Trävarukonjunkturen är ljummen men lagersituationen pekar mot en förbättring. Pappersproduktionen fortsätter att minska något men en viss ljusning kan skönjas på exportfronten totalt för skogsindustrin.


2015-09-16: BioInnovations Race

Hur går vi från bra forskning till lönsam produkt i omställningen i en bioekonomi?


2015-09-14: Skogsindustrierna lanserar nya yrkesfilmer

Skogsindustrin är en bred bransch, med många spännande yrken och möjligheter. Här möter du några av de som jobbar med skogen, alla på sitt unika sätt, och hur hur deras vardag ser ut.


2015-09-03: Brukad skog ger störst klimatnytta

– En brukad skog är ett av de viktigaste instrumenten för att klara klimatomställningen. Det fastslog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på Virkesforum i Stockholm den 2 september.


2015-08-25: Nu hittar du information om arbetsgivarfrågor hos Industriarbetsgivarna

Hur hanterar du en uppsägning? Behöver du en jämställdhetsplan? Numera hittar du svar på de vanligaste arbetsgivarfrågorna hos Industriarbetsgivarna.


2015-08-25: Det här hände i Almedalen 2015

I år fanns Skogsindustrierna representerade med spännande seminarier under Almedalsveckan. Under ett antal seminarier diskuterades bland annat bioekonomi, skogsindustrins betydelse och andra viktiga samhällsfrågor.


2015-08-24: Skogsindustriernas nyhetsbrev – augusti

Skogsindustriernas nyhetsbrev Aktuellt har kommit ut med ett nytt nummer. Den här gången med en sammanställning av nyheterna från sommaren.


2015-08-11: Medlemsavgift via e-faktura

Inom kort finns möjligheten att betala er medlemsavgift till Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv via elektronisk faktura.


2015-08-03: BioInnovation får förstärkning

BioInnovation förstärks med Ernesto Gutierréz som tar rollen som Innovationsprocessledare.


2015-07-31: Svd debatt: Skolan bör lyfta fram industrins roll

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson är en av de 13 vd:ar som skriver under debattartikeln i Svd debatt om att dagens unga behöver komma när­mare industrierna och få ökad kunskap och insikt om indu­strins betydelse. 


2015-07-16: Pressmeddelande: Svensk skogsindustri i framkant - premieras inte av EU

Igår presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Skogsindustrierna är positiva till handelssystemet och välkomnar att revisionsarbetet nu formellt är igång. Skogsindustrierna anser att förslaget missar att gynna de som går före i att sänka sina koldioxidutsläpp och anser att det kunde varit mer ambitiöst i att skydda den elintensiva industrin från koldioxidläckage. Samtidigt innehåller förslaget också flera bra element.


2015-07-03: Digitala pappersförpackningar – finns det?

Från Almedalen:
Uppdraget gällde att förpacka en digital produkt. Resultatet blev stor uppmärksamhet i sociala medier med en räckvidd på 3,6 miljoner klick och även prisat som Månadens content i tidningen Resumé.


2015-07-03: Spännande debatt om växande skogs klimatnytta

Från Almedalen:
Dialog var ett ledord vid en paneldebatt i Almedalen om hur skogen ska brukas med deltagare från skogsindustrin, politiker och intresseorganisationer. Samtidigt visade debatten att det finns stora skillnader i synen på skog.


2015-07-02: Robotmatchen i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnade Industrin tar matchen robotmatchen, Almedalens hårdaste uppgörelse.


2015-07-02: Framtiden för Sverige stavas Industri

Välkomna till framtiden! Framtiden för Sverige stavas mycket industri. Med de orden invigde innovations- och näringsminister Mikael Damberg Industriområdet i Almedalen. Med vid invigningen var även Jesper Kouthoofd, vd för Teenage Engineering, och skapare av årets industriområdesskylt.


2015-07-02: Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tunga lastbilar
På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet? Varför är fack och näringsliv överens om att tunga lastbilar är bra för Sverige? Läs mer på den nya webbplatsen
www.74ton.nu som 20 organisationer står bakom.

2015-07-01: Tydlighet, förenkling och ökad samverkan syftet när Skogsindustriernas frågor fördelas mellan bransch och arbetsgiveri

Ökat fokus på prioriterade branschfrågor samtidigt som arbetsgivarsamverkan inom basindustrin stärks. Det är syftet när Skogsindustrierna från och med den 1 juli 2015 delas in i en branschdel respektive en arbetsgivardel samtidigt som Industriarbetsgivarnas struktur förenklas.


2015-06-16: Replik svd: Stora utsläpp av koldioxid undviks

På svd debatt publicerades idag en replik skriven av Helena Sjögren och Linda Eriksson på Skogsindustrierna. De förklarar fördelarna med att aktivt bruka den svenska skogen för att undvika koldioxidutsläpp. Ur Skogsindustriernas perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle.


2015-06-15: Nytt nummer av Skog & Industri ute nu

Skog & Industri nr 2 2015 uppmärksammar ett antal ämnen på temat bioekonomi. Vi intervjuar Skogsindustriernas vd Carina Håkansson om tankarna bakom Skogsindustriernas nya vision. Och Mats Kinnwall, ny chefekonom på Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, ger sin syn på hur skogsindustrin utvecklats under 2000-talet, läget idag och tankar om framtiden.


2015-06-10: Tillfälligt problem med telefonin

Vi upplever just nu problem med vår telefoni. Vill du ta kontakt med oss via telefon kan samtalet tyvärr brytas eller ha dålig ljudkvalité. Våra tekniker arbetar på att lösa problemet så fort som möjligt.


2015-05-26: BAT-slutsatser för stora energipannor

Slutförhandlingen om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (>50 MW) sker i Sevilla 1-9 juni varvid många sektorer och organisationer deltar. BAT-slutsatser beskriver bästa teknik för en sektor bland annat genom bindande utsläppsvärden och införs i den nationella lagstiftningen.


2015-05-26: Förhandlingarna om EU-direktiv för medelstora energipannor fortskrider

Förhandlingarna om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläpp från förbränningsanläggningar med en installerad effekt om 1-50 MW pågår nu i Parlamentet. Miljöutskottet önskar tidigare genomförandet av kraven.


2015-05-22: Hej industrin!

Idag ger sig flera hundra barn och vuxna ut på besök för att säga ”hej” till ett antal spännande industrier. Vi är extra glada att Svenska skogsplantor öppnar upp under dagen och möter nyfikna gäster.


2015-05-21: 74 ton på väg

Senaste veckan har både Regeringen och Riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer. Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som Riksdagens Trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna.


2015-05-21: The New Normal: Besk medicin för basindustrin

Svensk basindustri är extremt beroende av den globala konjunkturen. Eftersom vi inte räknar med några kraftig valutarörelser de närmaste kvartalen kommer produktionen att utvecklas svagt i de flesta av basindustrins branscher. Vi räknar dock med fortsatt produktionstillväxt inom sågade trävaror. Det beskrivs i Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport som släpps idag.


2015-05-13: Välkommen till presentation av Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas första konjunkturrapport

Pressinbjudan: Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarnas presenterar sin första gemensamma konjunkturrapport. Fokus blir på utvecklingen för den svenska basindustrin – de branscher som medlemmarna tillhör.


2015-05-08: En straffskatt på landsbygden om avstånd blir skattebas

En avståndsbaserad vägslitageskatt, tidigare kallad kilometerskatt, skulle ha en negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustrin är en av de branscher som kommer att drabbas hårdast. Skogsindustriernas medlemmar arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transporter. Men att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt. Att skattebelägga avstånd ger därmed ingen styrning utan endast en ökad ekonomisk belastning för industrin, vilket i förlängningen påverkar konkurrenskraften och jobben.


2015-05-06: Skogsindustrierna i Dagens Samhälle: Regeringen äventyrar miljömålen

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson är en av de 13 vd:ar som skriver under debattartikeln om producentansvaret för förpackningar och returpapper som publicerats på Dagens samhälle.


2015-04-30: Sveriges ekonomi: en motor i otakt

Gårdagens dataskörd gav en splittrad bild av svensk ekonomi. Medan KI-barometern visade att ”inhemska branscher” som privata tjänster, bygg & detaljhandel ökade rejält - en bild som bekräftades av att omsättningen i detaljhandeln var överraskade stark - föll indikatorn för tillverkningsindustrin tungt. Stark hemmamarknad är ingen slump, extremt expansiv centralbankspolitik, både i Sverige och globalt, har haft förväntad effekt på hushållens efterfrågan: superlåga räntor och glödheta sedelpressar skjutsar på kredittillväxt, byggande, fastighetspriser och börskurser och ger en turboeffekt för hushållen!


2015-04-29: Ta med familjen på ett spännande industribesök den 22 maj

Den 22 maj öppnar ett härligt gäng av Sveriges industriföretag sina portar för dig som vill vara med på riktigt! Ner under jord, upp i elstolpar eller något däremellan – det finns mycket att upptäcka.


2015-04-21: BioInnovation söker en Innovationsprocessledare

Vill du vara med och utveckla Sveriges biobaserade ekonomiska framtid? BioInnovations sekretariat söker en Innovationsprocessledare.


2015-04-20: Skogsindustrierna i SvD: Replik till Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna

Skogsindustrierna välkomnar att Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna – i en artikel på Brännpunkt den 16 april – tydligt tar ställning för effektivare lastbilar. Tyngre och längre lastbilar är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska klimatförstörande utsläpp. Men det finns ytterligare fördelar. Färre fordon på vägarna ökar trafiksäkerheten. Minskad bränsleförbrukning minskar kostnaderna och stärker konkurrenskraften. Och tvärtemot vad många tror så ökar inte vägslitaget med 74 tonslastbilarna, eftersom de har fler hjulaxlar som fördelar trycket.


2015-04-16: Regeringen visar handling för effektivare transporter

Vi välkomnar att regeringen idag har tagit beslut för att effektivisera och ytterligare miljöanpassa godstrafiken. Tyngre lastbilar och möjlighet till längre och tyngre tåg sänker utsläppen och reducerar logistikkostnaden. Beskeden är viktiga för skogsindustrins bidrag till en hållbar tillväxt i bioekonomin, säger Skogsindustriernas VD, Carina Håkansson.


2015-04-14: Guldkantade priser på Skogsnäringsveckan

Vid en ceremoni på Skogsnäringsveckan delade Prins Carl Philip ut Guldkvisten 2015 till tre pristagare: Annika Nordin, Katarina Levin och Mats Hannerz. Guldkvisten delas ut av branschen genom Föreningen Skogens styrelse till pristagare som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.


2015-04-13: Skogsnäringsveckan inleds och öppnar dialogen kring skogens unika betydelse för bioekonomin

HKH Prins Carl Philip, närings- och innovationsministern Mikael Damberg och EU-parlamentarikern Jytte Guteland deltar tillsammans med företrädare för näringsliv, forskning och politik. Skogsindustrierna bjuder in till en mötesplats med ett 30-tal seminarier och möten under 13-16 april med 17 andra arrangörer.


2015-03-25: Kunglig glans på Skogsnäringsveckan

H.K.H. Prins Carl Philip närvarar vid prisutdelningen på Skogsnäringsveckan den 14 april.


2015-03-23: EU-parlamentariker till Skogsnäringsveckan

EU-parlamentariker Jytte Guteland kommer till Invigningsdagen den 14 april på Skogsnäringsveckan för att lyfta frågan om ”Skogsnäringen: svenskt svar på europeiska utmaningar!”.


2015-03-23: Låg inflation skrämmer slag på centralbankerna

De senaste veckorna har ”sprickan” mellan världens centralbanker vidgats och fördjupats ytterligare: Medan USA:s centralbank Federal Reserve igår tog ett steg mot den första höjningen av styrräntan sedan 2006, överraskade Riksbanken med nya djärva grepp i form av ännu mer negativ styrränta och löften om ytterligare obligationsköp i marknaden. Samtidigt har ECB, som hanterar penningpolitiken i Eurozonen, nyligen inlett ett program med aggressiva lättnader. Hur kan det komma sig att penningpolitikens inriktning skiljer sig så kraftigt åt på ömse sidor av Atlanten? Vad kan vi förvänta oss från Riksbanken framöver?


2015-03-23: Skogsindustrierna söker inspiratör intresserad av teknik och hållbar utveckling

Är du nyutexaminerad ingenjör, jägmästare, civiliekonom eller har annan akademisk examen? Kanske vill du ta ett sabbatsår från studierna?

Framtidsresan är Skogsindustriernas långsiktiga satsning mot gymnasiesskolan med syfte att inspirera och öka kunskapen om branschen samt vikten av att skaffa sig en bra utbildning. Sedan start har över 150 000 gymnasieelever deltagit i programmet.

 


2015-03-18: Eftertraktat på Skogsnäringsveckan

Både Skogsstyrelsens och Grafiska Företagens seminarier den 15 april är nu fullsatta!


2015-03-16: Årets första nummer av Skog & Industri ute nu!

Skog & Industri nr 1 2015 uppmärksammar hur svenska järnvägsspår kan stoppas akut på grund av bristande underhåll. Vi intervjuar klimatgeneralen Anders Wijkman som leder arbetet för en svensk klimatlag. Läs även om att ökat träbyggande är bra för klimatet – men mer konkurrens behövs.


2015-03-16: Järnvägsstråk kan stängas – ersätts med lastbilar

Trots att regeringen vill prioritera transporter på järnväg hotas nu flera viktiga godsstråk av stängning. Bristande underhåll kan därmed driva järnvägsgods ut på vägarna. Det skriver Skogsindustriernas tidning Skog & Industri i sitt nya nummer.


2015-03-06: Forskare tilldelas 500 000 kronor för att utveckla ”apparat med fingertoppskänsla”

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Daniel Eriksson vid Örebro universitet. Priset delas ut av HKH Prins Carl Philip den 14 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.


2015-03-06: Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, kommer till Skogsnäringsveckan

”Lönebildning som främjar industrins konkurrenskraft”. Det seminariet deltar Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, på under Skogsnäringsveckans invigningsdag 14 april.
 


2015-03-05: Uppdaterad branschfakta om skogsindustrin för 2014

Nu är fakta om skogsindustrin främst i Sverige, men också vissa internationella uppgifter uppdaterade på Skogsindustriernas webbplats. Du hittar statistik inom 15 olika områden som berör skogsnäringen och diagrammen kan laddas ner som antingen enskilda PowerPointfiler, eller i serier.
 


2015-02-24: Närings- och innovationsministern till Skogsnäringsveckan

”Skogsnäringens förnyelse är avgörande för Sverige.” Det talar närings- och innovationsminister Mikael Damberg om på Invigningsdagen av Skogsnäringsveckan 2015 på Münchenbryggeriet den 14 april.


2015-02-20: Framtiden växer på träd!

Svenskt Trä har producerat en ny film om trä för nya byggnationer.


2015-02-12: Välkommen till Skogsnäringsveckan 2015!

"Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi" är temat för årets Skogsnäringsvecka. Vi behöver tillsammans utforska hur skogen ytterligare kan bidra till det biobaserade samhället.

Näringen har en unik möjlighet att förverkliga en biobaserad och hållbar ekonomi. Två avgörande faktorer är innovation och visioner. Bioekonomins utveckling är beroende av nytänkande och handlingskraft och här har branschen och politikerna en nyckelroll. Varmt välkommen att delta 13-16 april!


2015-02-10: ”Gör utmaningar till möjligheter”

Svensk industri står inför stora förändringar med en ökad globalisering, digitalisering och automatisering. Men statsminister Stefan Löfven ser också nya stora marknader öppna sig.

– Göra alla utmaningar till möjligheter, manade han under Industridagen i Södertälje.


2015-02-04: Få fart på tungt lastbilsbeslut

Skogsindustrierna och Göteborgs Hamn driver debatten kring införandet av tunga transporter vidare. Idag i Göteborgs-Posten.


2015-02-02: Kräver tyngre transporter

I Norrbottens-Kuriren publicerades den 2 februari en debattartikel där Skogsindustrierna tillsammans med fack och näringsliv från 18 andra organisationer är eniga om att införa tunga transporter för att stärka Sveriges konkurrenskraft.


2015-01-30: Replik svd: Skogen är grunden för ny bioekonomi

I svd brännpunkt publicerades idag en replik om skogen som grund för ny bioekonomi. Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att kunna bruka naturen på ett hållbart sätt (Brännpunkt 26/1). Ur Skogsindustriernas perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle.


2015-01-30: Nytt nummer av Aktuellt

Nytt nummer av Skogsindustriernas nyhetsbrev Aktuellt!


2015-01-30: Skogsindustrins export ökade under 2014

Exportvärdet för skogsindustriprodukter har stigit till 124 miljarder kronor (preliminärt) (120 miljarder 2013). Det är värdet av exporten av sågade trävaror och massa som bidragit till ökningen, medan exportvärdet för papper sjunkit marginellt, sett över helåret.


2015-01-16: Framtidsresan uppmärksammad i P4

Framtidsresan är en temadag som Skogsindustrierna står bakom och som riktar sig till gymnasieungdomar. Den 14 januari sändes ett 10 minuter långt inslag om dagen i Sveriges Radio Värmland.


2015-01-14: Svenskt Trä söker kommunikationsansvarig

Svenskt Trä har ett strategiskt uppdrag av den Svenska sågverksindustrin att "Bredda marknaden för samt öka värdet på träprodukter" genom kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä och träprodukter Målsättningen är att öka träanvändningen i Sverige och på utvalda exportmarknader.


2015-01-09: Åsa Bihl ny kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna

Skogsindustrierna har värvat Åsa Bihl som ny kommunikationsdirektör. Hon har en bakgrund från Svenska Filminstitutet och Sveriges Television, där hon arbetat som kommunikationschef, marknadschef, information/PR-chef och har en gedigen erfarenhet av ledarskap, utvecklings- och förändringsuppdrag.


2015-01-08: Mats Kinnwall ny chefekonom för Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna

Mats Kinnwall blir ny chefekonom på Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna. De bägge organisationerna förstärker därmed med en ny gemensam chefekonom med uppgift att förmedla branschernas utveckling och förutsättningar.
 


2014-12-29: Välkommen till Industridagen 2015

Vad krävs för att utveckla svensk industris konkurrenskraft?

Den frågan försöker vi svara på under Industridagen 2015 som genomförs i Södertälje den 5 februari. Politiker, näringslivsföreträdare, fackliga ledare, myndighetspersoner samlas för att diskutera hur svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft.