Utveckling och avveckling av kärnkraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-01-30

Vattenfall meddelade den 16 januari att de tar nästa steg i sin process mot att vidare utreda möjligheten att investera i nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. En samrådsprocess har nu inletts enligt kärntekniklagen, miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Ett eventuellt investeringsbeslut kan bli aktuellt först runt 2020 enligt Vattenfall. OKG (Oskarshamnsverkets kraftgrupp) meddelade den 27 januari att man förbereder en ansökan för att försätta reaktorn O1 i servicedrift. Detta är det första steget mot att avveckla reaktorn, vilket OKG säger kommer ske först om åtskilliga år.

Utspelen från Vattenfall och OKG förtydligar att det svenska elproduktionssystemet nu kommer in i ett skede av förändring. Den kärnkraft som idag utgör dryga 40 % av elproduktionen kommer stängas ner under de närmsta 20-25 åren. Huruvida den kommer ersättas av ny kärnkraft eller en ökad andel vindkraft i kombination med till exempel bio- eller gaskraft beror till stor del av vilka politiska förutsättningar som råder.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: