Stark avslutning under 2013 bromsar nedgång i skogsindustrins produktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-05

Produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper.

Produktionen av massa (massa som säljs på öppna marknaden) stärktes under andra halvåret och ökade med nära 2 procent under 2013 – till 3,8 miljoner ton – jämfört med 2012. Även produktionen av sågade trävaror återhämtade sig andra halvåret och steg till 16,2 miljoner m3 för helåret, en ökning med 1 procent.

För papper däremot avspeglades nedläggningar av pappersmaskiner och svag konjunktur i produktionstalen, och papperstillverkningen sjönk med 5,6 procent till 10,8 miljoner ton. Den största minskningen står tidningspapper för – över 20 procent. Men bilden är blandad. Både produktionen av kartong och material till wellpapp ökade under året.

Exporten av papper har följt nedgången i produktionen och minskat med drygt 5 procent till 9,7 miljoner ton. Det är exporten av tidningspapper som svarar för huvuddelen av minskningen. Exporten av massa stannade på ungefär samma volym som 2012, medan exporten av sågade trävaror till och med november minskat med 3 procent.

Exportvärdet av skogsindustriprodukter beräknas i fjol ha sjunkit till cirka 120 miljarder, motsvarande en minskning om cirka 3 procent. Minskningen är dock mindre i jämförelse med exporten av alla varor, där nedgången var 7,7 procent till och med november.

Preliminära uppgifter över pappersproduktionen i Europa visar en nedgång med 1,3 procent under 2013 jämfört med 2012. Papperstillverkningen i världen bedöms ha ökat med en procent under 2013 efter en marginell ökning om 0,2 procent under 2012.

Läs mer preliminär statistik om pappers- och massamarknaden i Europa via länken:
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/statistics/2014/Preliminary%20Statistics%202013%20Final.pdf

Mer information om läget i sågverks-, massa- och pappersindustrin kommer i kvartalsrapporten i mars.

För mer information kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97
Per Braconier, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 070-534 51 66

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: