Skogsindustriernas vd om skogsnäringens betydelse och valåret 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-01-07

ATL 6 januari 2014: ATL har bett Skogsindustriernas vd Carina Håkansson att summera 2013 och blicka framåt mot 2014. Carina Håkansson säger i intervjun att det är viktigt att politikerna bidrar till att stärka svensk skogsnärings konkurrenskraft. Skogsnäringen bidrar till jobb och utveckling i hela landet och med en export på 125 miljarder ger skogsnäringen ett avgörande bidrag till svensk ekonomi.

grynfarb14082013_DSC6334.png– För valåret 2014 är min önskan att politikerna ser skogsnäringens betydelse för Sverige som helhet. Vår förmåga att hantera skogen på ett hållbart sätt, att vi av den kan tillverka produkter som människor uppskattar som är möjliga att återvinna och att det kommer bioenergi ur flera delar av denna process - det är unikt, säger Carina Håkansson.

Läs hela intervjun på atl.nu

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: