Skogsindustriernas vd diskuterar vägen till en biobaserad samhällsekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-07

Skriftserien Reflektion & Dialog ger i dagarna ut ett nytt nummer med temat Skogen – Resurs för grön omställning. Där bland annat Carina Håkansson vd Skogsindustrierna, Eskil Erlandsson landsbygdsminister, Göran Persson ordförande i Sveaskog, Håkan Wirtén GD Världsnaturfonden WWF har bidragit med inlägg i diskussionen om skogspolitiken.

I avsnittet skogsindustrin – motor i en hållbar bioekonomi diskuterar Carina Håkansson hur samhället ska kunna uppnå en biobaserad samhällsekonomi. Klokt använd är skogen en resurs för en grön omställning och klokt brukad tar denna förnybara resurs aldrig slut. Samtidigt som den skogsbaserade sektorn är en viktig aktör i lösningen på klimatfrågan så kan den vara motorn i utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi.

Skriftserien Reflektion & Dialog ges ut av Kent Johansson, Europaparlamentariker Centerpartiet.

Ta del av utgåvan här.
 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81