Skogsindustrierna välkomnar (S) utspel om tyngre lastbilar – positivt för miljön och konkurrenskraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-01-14

Socialdemokraterna vill tillåta tyngre lastbilar för att stärka basindustrins konkurrenskraft, säkra jobben, minska klimatpåverkan och stärka svensk åkerinäring. Skogsindustrin är en transportintensiv bransch med betydande transportkostnader. Lastbilar med högre bruttovikter och fler axlar göra att skogsindustrin kan lasta effektivare och därmed minska antalet lastbilar på vägarna. På så sätt minskar miljöbelastningen samtidigt som trafiksäkerheten ökar – utan ökat vägslitage. Socialdemokraternas utspel välkomnas därför av Skogsindustrierna.

Tyngre lastbilar gynnar miljön och konkurrenskraften. Foto: Skogforsk
Tyngre lastbilar gynnar miljön och konkurrenskraften. Foto: Skogforsk

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, och Anders Ygeman, ordförande i trafikutskottet för Socialdemokraterna, regeringens agerande för att införa tyngre lastbilar och på så sätt stärka basindustrins konkurrenskraft. Skogsindustrierna välkomnar Socialdemokraternas utspel om tyngre lastbilar.

I snart fem år har forskning och tester av tyngre lastbilar pågått. Vi har visat att det fungerar. Skogsindustrierna vill, liksom Finland, höja maxvikten till 76 ton. Forskning visar att om vi fördelar tyngden över fler axlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage.

Med dagens måttbegränsningar för lastbilar kan vi med fler axlar lasta upp till 36 % mer per ekipage. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Där det är möjligt omlastas skogsråvaran till tåg, men järnvägen finns inte överallt och det är bara timmerbilar som kan nå längst ut i skogen. Att effektivisera transporterna stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön. Det går, och vi kan göra det med dagens teknik och fordon. Det behövs politiskt vilja och justerad trafikförordning för att tillåta effektivare lastbilar redan idag.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: