Skogen ger människor ökad livskvalitet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-04-08

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

- Skogen betyder mycket för många människor och från skogsindustrins sida vill vi bidra på vårt sätt så att skogen kan öka människors livskvalitet. Ett viktigt första steg är att få ut fler människor i skogen säger Linda Eriksson, skogspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.

Årets rapport är framtagen av Skogsindustrierna tillsammans med medlemsföretagen och syftet är att tydliggöra skogsindustrins engagemang och arbete för hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och skogens upplevelsevärden.
 
- Vi kartlägger och redovisar det vi faktiskt gör för de svenska skogarna och vilka resultat det ger. Det tar tid att se stora förändringar i skogen men i årets statusrapport för biologisk mångfald ser vi positiva trender inom flera områden. Där vi inte är i mål behöver vi helt enkelt jobba hårdare, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
 
Om Levande skogar 2014
Mål för skogens upplevelsevärden har identifierats utifrån människors behov och en bedömning av var skogsindustrins bidrag kan ge mest effekt. För biologisk mångfald omfattas de mest väsentliga faktorerna i arbetet med artmångfald. Där det finns en offentligt tillgänglig faktabas utgår redovisningen från denna. Där det finns existerande politiska beslut kopplas redovisningen till dessa. Särskild tonvikt har lagts på det arbete som går utöver det som lagstiftningen kräver. Indikatorerna är valda för att göra redovisningen så heltäckande som möjligt.
 
 
För mer information, kontakta gärna:
Mårten Larsson, Skogsdirektör Skogsindustrierna, 070-352 79 72, marten.larsson@skogsindustrierna.org
 
Linda Eriksson, Skogspolitisk rådgivare Skogsindustrierna, 070-670 72 09, linda.eriksson@skogsindustrierna.org
 
Per Braconier, Kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 070-534 51 66, per.braconier@skogsindustrierna.org
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09