SIO- Programmet inlämnat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-25

Den 6 mars lämnades ett programförslag och ansökan in till VINNOVA. I korthet innebär förslaget att Skogsindustrierna ansöker om ett sexårigt program med en volym om 100 miljoner kronor per år. Eftersom VINNOVA endast har möjlighet att bevilja medel fram till utgången av 2016, har vi föreslagit årliga kontrollstationer.

Förslaget, som tagits fram genom många personers och organisationers engagemang syftar till att snabba upp och på sikt tydligt bidra till Sveriges övergång till en biobaserad ekonomi. 

Avsiktsförklaringar
Under de sista dagarna inför inlämnandet lämnade fantastiskt många företag, forskningsgrupper och organisationer Statements of Intent. Hela 55 SoI kunde bifogas, varav merparten dessutom innehåller ekonomiska utfästelser, såväl vad gäller organisationen som för forsknings- och innovationsinsatser. Det kraftfulla stödet stärker trovärdigheten att programmet kan och kommer att genomföras. De som skrivit SoI representerar hela innovationsområdet såsom textilföretag, kemi- och skogsindustriföretag, men också företag från andra branscher, energi, bygg, arkitekt, design med flera. Forskningssidan representeras av allt från Sveriges fem största universitet inom området till privata forskningsföretag.
 
Vad händer nu?
Arbetet fortsätter med att planera och förankra en kommande verksamhet. Den 15 april kommer General Assembly att sammankallas för ett första möte. Då kommer GA-medlemmarna få kunna lyfta fram specifika önskemål och synpunkter på programmet. VINNOVA kommer att kalla till intervjuer under sista delen av april och vi hoppas givetvis att tillhöra dem som kallas. Beslut från VINNOVA kommer att lämnas den 19 maj.
 
Programförslaget finns i sin helhet här
 
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81