Så bra kan det bli i skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-04-08

Tusentals nya jobb, flera miljarder kronor i ökad vinst och ännu fler miljarder i ökad omsättning. Där kan skogsindustrin vara redan om sju år. Det visar ett antal scenarier som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med konsultföretaget Pöyry. Resultaten redovisas i en rapport som publiceras i dag.

För att skapa ett underlag för en mer strukturerad diskussion om skogsindustrins framtid har Skogsindustrierna tillsammans med konsultföretaget Pöyry genomfört en analys som visar var den största potentialen för branschen finns.

Scenarierna manifesterar att Skogsindustrin har goda möjligheter att utvecklas väl, även på kort sikt. Genom att utnyttja råvaran och andra resurser på bästa möjliga sätt kan företag som använder fibern som råvara ge ökad vinst, omsättning och sysselsättning. 
 
Tidshorisonten för analysen är år 2020. Det innebär att perspektivet är kortare än i flera av de diskussioner som förs om skogsindustrins framtid. Tidsaspekten är viktig, inte minst för att de visioner som ofta förs fram om att bygga ett hållbart samhälle utan klimatpåverkan sträcker sig längre fram i tiden.
 
Alla scenarier visar en positiv bild jämfört med dagsläget för företagen inom skogsindustrin. Analysen baseras på antaganden om att ekonomin återhämtar sig och stabiliseras fram till år 2020 och att Europas relativa styrka återupprättas.
 
Dessutom utgår den från att inga katastrofer inträffar, att lagstiftningen och politiken i Sverige är positiv gentemot skogsindustrin och att industrin själv satsar på marknadsföring och innovationer. Tillgänglig vedråvara används för de produkter som ger bäst lönsamhet.
 
Scenarierna har alltså uttryckligen gjorts på basis av positiva antaganden. Det är dock inte frågan om visionära drömbilder, utan realistiska bedömningar av hur bra det kan bli. Beroende på vilket scenario som blir verklighet ger skogsindustrin:
 
Ökad vinst med mellan 4 och 31 miljarder kronor jämfört med 36 miljarder kronor idag.
Ökad omsättning med mellan 37 och 67 miljarder kronor jämfört med 225 miljarder kronor idag.
Fler arbetstillfällen, mellan 11 000 och 25 000 fler jämfört med utgångsläget 57 000 idag.
För träprodukter växer volymen från 15,8 miljoner kubikmeter 2012 till omkring 19 miljoner kubikmeter år 2020.
 
 
För mer information, kontakta gärna:
Marianne Svensén, Branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97, marianne.svensen@skogsindustrierna.org
 
Per Braconier, Kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 070-534 51 66, per.braconier@skogsindustrierna.org
 
Petri Vasara, Global Practice Leader Pöyry Management Consulting Oy, +358 40 500 9553, petri.vasara@poyry.com
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81