Regeringen tillsätter utredning om klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-04-17

Regeringen gav i början av mars besked om hur man ska gå vidare med frågan om Klimatfärdplan 2050. Man tillsätter en ny utredning som ska vara klar 2 november 2015. Vem som ska göra utredningen är ännu oklart. 

Utredaren ska sammanfattningsvis:

• föreslå lämpliga etappmål för utsläppsutvecklingen för perioden 2030 till och med 2050,
• lämna förslag på utformning av en effektiv styrning och uppföljning av politiken för att nå etappmålen och visionen,
• analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel, inklusive ekonomiska styrmedel och styrmedel för samhällsplanering och infrastruktur,
• belysa rollen för svensk forskning och innovation inom klimatområdet i syfte att stärka Sverige som industrination, och
• lämna förslag på hur en färdplan kan utformas för att den ska kunna fungera tillsammans med ett internationellt regelverk och styrinstrument på EU-nivå och internationell nivå.
 
Läs mer här
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81