Proposition om biologisk mångfald

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-24

Den 18 mars 2014 väntas regeringen lägga fram en proposition om biologisk mångfald. Regeringen kommer då att lämna förslag kring hur Sverige ska leva upp till sina åtaganden i samband med FN-mötet i Nagoya 2010. Sannolikt utgår de i stor utsträckning från de förslag Miljömålsberedningen lämnade i sitt första delbetänkande om långsiktigt hållbar markanvändning av skog. 

bild skog

Miljömålsberedningen föreslog att ytterligare 150 000 hektar ska skyddas formellt av staten och att det frivilliga skyddet ska öka med 200 000 hektar till 2020. Skogsindustrierna finner inga motiv till att sektorns ansvar skulle öka i relation till statens. Tack vare omfattande frivilliga avsättningar inom skogsbruket, som kompletterar reservat och andra formella skydd, så skyddas redan idag en fjärdedel av den svenska skogsarealen. Skogsindustrierna anser att Sverige bör ta tillvara möjligheterna att redovisa det ambitiösa miljöarbete och skydd som landet redan har. All skogsmark har betydelse för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och den lågproduktiva marken kan nyttjas för att förstärka naturvärden och därmed biologisk mångfald.

Skogsindustriernas remissvar på miljömålsberedningens delbetänkande finns här.
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09