Ökade energipriser ett hot mot EU:s energiintensiva industri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-01-28

EU-kommissionens meddelande om energi- och klimatpolitik fram till 2030 åtföljs av en rapport om energipriser och energikostnader som innehåller en bedömning av de viktigaste faktorer som driver på utvecklingen och en jämförelse mellan priserna i EU och hos EU:s viktigaste handelspartner. Energipriserna har ökat i nästan alla medlemsländer sedan 2008. Detta beror huvudsakligen på skatter och avgifter men även på ökade nätkostnader.

En jämförelse med EU:s internationella partner visar att prisskillnaderna ökar – i synnerhet om man tittar på de amerikanska gaspriserna. Detta kan äventyra Europas konkurrenskraft, i synnerhet när det gäller energiintensiv industri. De ökande energipriserna kan dock delvis kompenseras genom kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik, konkurrenskraftiga energimarknader och förbättrade energieffektivitetsåtgärder – som till exempel användning av energieffektivare produkter.

Den europeiska industrins ansträngningar för att öka energieffektiviteten kan behöva gå ännu längre, med beaktande av de fysiska begränsningarna, eftersom konkurrenterna gör likadant och den europeiska industrin beslutar att investera i utlandet för att hamna närmare växande marknader.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: