Missa inte alla seminarier under Skogsnäringsveckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-28

Snart är det dags för Skogsnäringsveckan och under hela veckan sker en mängd olika seminarier med skilda fokusområden. Totalt deltar 17 olika arrangörer. Du missar väl inte att anmäla dig till de seminarier du är intresserad av? Alla seminarier är placerade till Stockholm och är kostnadsfria att delta på.

Måndag  7 april

Så bygger The Paper Province en storskalig skogsindustriell bioekonomi
Maria Hollander, vd för The Paper Province håller ett seminarium om hur vi går till väga för att bygga en storskalig skogsindustriell bioekonomi i Värmland. Under en timme, ritar hon upp vägbeskrivningen till hur vi ska uppnå en resurseffektivare ekonomi där skogen är råvaran för merparten av de material, produkter, kemikalier och den energi som vi producerar och förbrukar. Det kommer krävas massor av innovationer, en omfattande kunskapsutveckling och ett systemtänk som involverar alla aktörer i både näringsliv och samhälle.
 
Tid: kl. 10.30 – 11.30, måndag 7 april.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19
Seminariet är tyvärr inställt.
 
Utveckling av arbetskraftskostnad inom massa- och pappersindustrin
Välkommen på ett seminarium om utveckling av arbetskraftskostnad inom massa- och pappersindustrin i Sverige som arrangeras av Industriarbetsgivarna. Jämförelser kommer att göras med relevanta konkurrentländer samt övrig industri. Utvecklingen av arbetskraftskostnader är av stor betydelse för företagens internationella konkurrenskraft. Dessutom är denna en kostnad som parterna på arbetsmarknaden direkt råder över till skillnad mot andra kostnader, såsom till exempel råvarupriser, skatter och energikostnader.
Vid seminariet kommer redovisning ske av kostadsutvecklingen och redovisning av trender att ske. Detta kommer att kommenteras av relevanta aktörer. Därutöver kommer Industriarbetsgivarnas syn på framtida utmaningar på området att presenteras.
 
Tid: kl. 13.00-14.00, måndag 7 april
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19
Anmäl dig här
 
The Efficiency and Sustainability of Paper and Print
De europeiska projekten Print Power och Two Sides arrangerar ett seminarium som handlar om effektiviteten och hållbarheten med papper och tryck.

Tid: kl. 14.00-15.00, måndag 7 april
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19
 

Kompetensplattform för skogsproduktion
Hur står det till med skogsproduktionen idag? Vilka problem finns och vilka insatser behövs? Sedan hösten 2013 driver Skogsstyrelsen ett projekt i samverkan med andra aktörer i skogsbruket, för att ta reda på situationen idag och hur vi kan och bör möta kommande utmaningar. Därav projektnamnet ”Kunskapsplattform för skogsproduktion”. På seminariet tar vi bland annat upp följande frågor:

·  Vilka är de kritiska moment som fördröjer föryngringskedjan och förlänger kalmarkstiden?

·  Hur viktig är markberedningen egentligen och hur fungerar den idag?

·  Hur påverkar viltbetet vårt sätt att föryngra och röja och vilka förluster medför det?

Vi vill gärna ha skogsbrukets syn på hur vi på bästa sätt ska fortsätta att arbeta med produktionsfrågorna. Arbetet med kunskapsplattformen är viktigt också för det kommande arbetet med ett nationellt skogsprogram.

Seminariet ingår i regeringens satsning Skogsriket.

Tid: 15.00-17.00, måndag 7 april
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19

Anmäl dig här

Torsdag 10 april
 
För ett uthålligt samhälle – PEFC sätter skogen i centrum
Om vi behöver bygga mer i trä för ett hållbart samhälle – då behöver vi bra trä från ett hållbart skogsbruk. Men vad är det? Och vad menar vi med hållbart samhälle?

Välkommen till ett seminarium om skogens roll i framtidens hållbarhet, och om vår roll i skogen.

PEFC:s strävan handlar inte bara om näringen, inte bara om min skog eller om stämpeln på det material jag som konsument väljer att köpa. Utan om rollen våra val spelar för mänskligheten framöver. På många olika sätt.

Medverkar gör:
-Den hållbara skogen - PEFCs arbete för ett hållbart skogsbruk
Björn Skogh, ordförande Svenska PEFC

- En hållbar arkitektur i trä
Magnus Silfverhielm, senior professor i design med betoning på hållbar utveckling. Arkitekt på AIX arkitekter.

- Hållbart byggande i världen
Ett kort besök på World Urban Forum i Medellin, Colombia, med representanter för den svenska regeringen.

-Hållbarhet i byggbranschen – worldwide
Sue Clark, manager, Sweden Green Building Council

- Hållbart byggande i Sverige
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä.
Om exempel på träets oändliga möjligheter och om dess konkurrenskraftiga, miljövänliga och hållbara fördelar

-Avslutande diskussion
Strategier för hållbar utveckling, utifrån Riksdagens mål om begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Moderator Katarina Pietrzak

Tid: 10.00-12.00, torsdag 10 april
Plats: IVA:s Konferenscenter, Gruv Turegatan 16
 
Klimatsmarta och effektiva transporter – från forskning till implementering
IVAs avdelning för skogsnäringens teknik i samarrangemang med KSLA välkomnar till seminarium. 
I slutet av 2013 presenterades den statliga utredningen Fossilfrihet på väg sitt betänkande om vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Just nu tas en rad initiativ för att skogsnäringens transporter ska bli både klimatsmarta och effektiva. Men redan idag tas en rad initiativ och forskningen är intensiv.
 
Vid seminariet medverkar Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Niklas Fogdestam, Oskar Fröidh, forskare och gruppledare för tågtrafik inom KTH, projektledare HCT Skog, Skogsforsk, Daniel Millione, produktchef Scania Trucks, Lars Nilsson, miljödirektör Trafikverket, Lennart Rådström, chef Skoglig analys, Skogforsk, Gustav Tibblin, direktör Affärsutveckling, Södra, Järnvägsgruppen och Stig Wiklund, senior adviser Stora Enso Logistics och ordförande i Elvisprojektet.
 
Tid: 13.00-16.00, torsdag 10 april
Plats: IVA:s Konferenscenter, Gruv Turegatan 16
Anmäl dig här
 
Fredag 11 april
 
FSC:s bidrag till biologisk mångfald och en bättre affär
Svenska FSC och Futerra berättar om vilken skillnad FSC gör för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna och hur detta kan bidra till en bättre affär.
 
Medverkar på seminariet gör Svenska FSC:s skogs- och standardansvarig Henrik von Stedingk och Joel Lindefors från Futerra.

Tid: 10.00-12.00, fredag 11 april
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19
 
Augmented Reality – förhöjt värde på trycksaker
Förstärkt verklighet eller Augmented Reality (AR) blir allt vanligare i kampanjer, i annonser och på olika events. Här berättar Grafiska Företagens Förbund om vad det är och hur det kan användas.
Tid: 13.00-14.00, fredag 11 april
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19
 
Varmt välkommen önskar Skogsindustrierna och övriga medverkande arrangörer!
 

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81