Miljöpartiet missar skogsindustrins nyckelroll i en hållbar bioekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-21

Med anledning av intervjun med Åsa Romsons i Dagens Industri, fredagen 21 mars, ger Skogsindustrierna följande kommentar.

Skogsindustrierna är en hörnsten i svensk ekonomi och en av Sveriges viktigaste basindustrier. Förra året exporterade vi för 120 miljarder kronor och våra företag ger arbete till 200 000 personer i hela landet. Exportintäkterna ger ett välbehövligt tillskott till välfärden. 

Skogsindustrin bidrar samtidigt starkt till att Sverige kan uppfylla högt ställda mål inom klimat- och energiområdet. Skogsindustrins processer använder 60 TWh energi, där de fossila bränslena nästan helt fasats ut. Skogsnäringen bidrar dessutom med 35 TWh skogsbaserade biobränslen till samhället för att göra el och värme.
 
-Med vår förnybara råvara har våra företag en nyckelroll i utvecklingen mot en hållbar bioekonomi. Det är förvånande att Åsa Romson saknar kunskap om detta, säger Carina Håkansson, Skogsindustriernas VD.
 
I intervjun säger Romson att hon inte tycker om att skogen förädlas till hygienproduktur, näsdukar eller för den delen pappersmassa, i stället vill hon att råvaran ska användas till fordonsbränslen.

Skogsindustrierna tycker inte att det är en önskvärd ordning att politisk styra vilka produkter företagen utvecklar och producerar. Det är inte heller klokt att ställa produktion av fordonbränsle mot andra hållbara produkter från skogen. Alla produkter baserad på förnybar råvara som kan ersätta fossilt baserade produkter bör rimligen välkomnas om man anser att klimatutmaningen ska tas på allvar. En effektiv produktion av fordonsbränslen från skogen förutsätter att den sker i anslutning till befintlig skogsindustri där restprodukterna kan förädlas till fordonbränslen. 

Skogsindustrins företag jobbar ständigt med produktutveckling och ökad förädlingsgrad. Värt att notera är att många innovativa produkter, bland annat inom hygienområdet, har betydligt högre förädlingsgrad än produktion av fordonsbränsle.

Skogindustrierna delar Åsa Romsons uppfattning att Sverige behöver ”en energipolitik som fungerar”. En viktig del i en sådan politik är att det även efter att nuvarande kärnkraftverk fasats ut finns tillgång till baskraft. Svensk industri är beroende av säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. 

Skogsindustrierna kommer omgående att bjuda in Åsa Romson för att samtala om skogsindustrin som motorn i en biobaserad samhällsekonomi, och vår betydelse för jobb och välfärd.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81