Forskare tilldelas 500 000 kronor för utveckling av optiskt växelverkande pappersytor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-18

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Gustav Nyström vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Priset kommer att delas ut av Konung Carl XVI Gustaf den 8 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Gustav är 32 år och har en fil. dr. examen inom området ”Engeneering Physics with specialization in Nanotechnology and Functional Materials” vid Uppsala Universitet. Han är för närvarande anställd vid Wallenberg Wood Science Center vid KTH.

GNystrom 200.jpgGustavs forskning handlar om att undersöka förutsättningarna för att utnyttja nanocellulosa från träfiber som grund för nya värdeskapande pappersprodukter. Specifikt syftar forskningen till att utveckla material innehållande nanofibriller som kan växelverka med synligt ljus för att skapa pappersytor som upplevs ha olika färg beroende på förhållandena. Exempel på tillämpningsområden kan vara displayer, äkthetsbevis på förpackningar, biosensorer och optiska filter.

Priset ska göra det möjligt för Gustav att tillbringa sju månader vid tekniska högskolan ETH i Zürich, Schweiz. Där finns en forskningsgrupp som under ledning av professor Mezzenga arbetar med fibriller uppbyggda av proteiner. Dessa avlånga nanopartiklar liknar nanofibriller av cellulosa som är Gustavs forskningsintresse. Här finns stora möjligheter till korsbefruktning vad gäller hur nya materialegenskaper kan skapas från fibriller. Vid ETH finns också tillgång till avancerade karakteriseringsmetoder.

Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö, utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem kunskap.

För mer information kontakta:
Lennart Eriksson, stiftelsens ordförande, telefon 0705-23 19 42, e-post lennart.erikssonn@innventia.com
Gustav Nyström, pristagare, telefon 0702-15 58 40, e-post gustavn@kth.se

Fondens styrelse utses av Skogsindustriernas styrelse.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: