EU-Kommissionens luftvårdspaket ”Clean Air Programme for Europe”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-24

EU- Kommissionen presenterade i mitten av december 2013 ett övergripande luftvårdsprogram med bland annat förslag till utsläppsreduktioner för respektive medlemsstat och utsläppskrav för medelstora pannor.

Kommissionen framhåller att luftkvalitén i Europa har förbättrats men att utsläppen fortfarande har betydande negativa effekter på miljön och på människors hälsa och att ytterligare åtgärder därför behövs. Kommissionens förslag till ny luftvårdspolitik innehåller ett strategiskt program för EUs luftpolicy, ett förslag till reviderat ”takdirektiv” med nya bindande nationella utsläppstak för år 2020 och 2030 samt ett förslag till nytt direktiv för att minska luftföroreningarna från medelstora (1-50 MW) förbränningsanläggningar. Skogsindustrin berörs direkt av kraven i det sistnämnda direktivförslaget. I detta sätts gränsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft för olika bränslen. Värdena ska innehållas år 2025 för pannor 5-50 MW och år 2030 för pannor 1-5 MW. Skogsindustrierna kommer att bevaka förhandlingarna om direktivförslagen genom kontakter med Naturvårdsverket, departement och parlamentariker.

Läs mer om luftvårdsprogrammet här.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33