Energimyndighetens underlagsrapport till kontrollstation 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-24

Inom ramen för den förutbestämda kontrollstationen i elcertifikatsystemet  har Energimyndigheten nu lämnat ifrån sig sin underlagsrapport. Myndigheten föreslår en mycket kraftfull höjning av kvotplikten. Syftet är att det sedan tidigare bestämda målet om att Sverige tillsammans med Norge år 2020 ska ha 26.4 TWh förnybar el inom systemet ska uppnås. Myndigheten föreslår även fortsatt tilldelning av elcertifikat vid användning av torv.

Läs hela rapporten här.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81