Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-04-10

Regeringen har idag beslutat om två regeringsuppdrag med syfte att implementera tyngre lastbilar av normallängd. Skogsindustrierna välkomnar detta och ser fram emot ett definitivt besked innan valet om att tillåta lastbilar med bruttovikt upp till 74 ton. En sådan åtgärd sänker utsläppen, minskar transportkostnaderna och ger färre lastbilar på vägarna. Det leder till ökad trafiksäkerhet och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Transporter är en stor kostnad för skogsindustrin, där transportkostnadsandelen för vissa varugrupper kan vara så stor som 20 procent av varuvärdet.

- Att tillåta tyngre lastbilar av normallängd är en viktig åtgärd för att bevara industrins konkurrenskraft och jobb i hela landet, säger Carina Håkansson vd för Skogsindustrierna. Det är mycket glädjande att regeringen på detta sätt agerar för att värna svensk industri.

Effektiva transporter är en förutsättning för konkurrenskraftiga företag och därmed en viktig åtgärd för att skapa jobb. Tyngre lastbilar1 av normallängd  skulle enbart i besparad bränslekostnad för skogsindustrin innebära cirka 200 miljoner kronor per år.

- Genom att lasta mer på varje bil kan utsläppen minska med 8-12 procent, säger Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna. För skogsindustrins råvarutransporter är detta en viktig åtgärd för att optimera transporterna eftersom det inte är möjligt att ha returtransporter eller järnväg till varje enskilt avlägg i skogen, säger hon vidare.

Att varje lastbil kan lasta mer betyder också att antalet lastbilstransporter minskar. Färre lastbilstransporter är positivt för trafiksäkerheten.

Tyngre lastbilar av normallängd innebär minskade utsläpp av CO2 med cirka 65 000 ton per år. Lastbilar med bruttovikt på 74 ton skulle innebära en minskning av den körda sträckan med mer än 20 procent och antalet fordonskilometrar skulle minska med knappt 60 miljoner kilometer.

Forskning har pågått sedan 2006, och 2009 inleddes praktiska försök av fordon med högre lastkapacitet. Skogforsk har drivit det så kallade ETT-projektet2  framgångsrikt tillsammans med fordonsindustrin, skogsbruket och skogsindustrin. Resultaten från projektet har varit mycket positiva. Finland beslutade, bland annat baserat på svensk forskning, att höja bruttovikten för lastbilar från den 1 oktober 2013.

Förklaringar 

1Fordon med 74 tons bruttovikt och maximal längd om 25,25 meter.
2Projektet En Trave Till (ETT) har i demonstrationsprojekt kört flera tunga lastbilar av normallängd och en lastbil som är både tyngre och längre.

Kontaktpersoner

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, tel: 070-202 98 69, karolina.boholm@skogsindustrierna.org
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, tel: 070-254 48 49, karin.eriksson@skogsindustrierna.org

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Pressbilder

Ladda ner pressbild (illustration)
Foto Skogsindustrierna

Ladda ner pressbild (fotografi)
Foto Anna Franck, Skogforsk
 

För mer information

www.energieffektivatransporter.se