Nyheter 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-05
2014-04-24: Se filmer från Skogsnäringsveckan

Nu finns filmer från Skogsnäringsveckan2014 publicerade.


2014-04-23: Avgiften för kväveoxider utreds

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att under 2014 se över avgiften för kväveoxider så att dess styreffekt ökar.


2014-04-23: BAT-slutsatserna antas i maj

Med största sannolikhet antas BAT-slutsatserna för massa- och papperstillverkning vid möte mellan Kommissionen och medlemstaterna den 6 maj. Detta innebär att de träder i kraft under slutet av sommaren. 


2014-04-22: Nya bostäder i bullrande miljöer

Industrin har, i regeringens arbete med nya regler som möjliggör att bostäder kan byggas i bullerutsatta miljöer, fått gehör för att bullervärden inte ska författningsregleras.


2014-04-17: Förhandlingar om utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar

Förhandlingar om EUs luftvårdspaket har inletts i Parlamentet och Rådet. Luftvårdspaketet innehåller bland annat förslag till nationella utsläppstak samt utsläppskrav för förbränningsanläggningar med en installerad effekt om 1-50 Megawatt. Kraven för utsläpp av stoft från biobränsleeldade pannor kommer kräva investeringar i branschen.


2014-04-17: Nya riktlinjer för statsstöd inom miljö och energi klara

EU kommissionen har länge arbetat med att uppdatera riktlinjerna för statsstöds inom miljö och energi. I mitten av mars fattades beslut om de nya riktlinjerna som påverkar/kan komma att påverka skogsindustrin på flera sätt. Det var till exempel de tidigare riktlinjerna som satte stopp för incitamentet i PFE (Program för Energieffektivisering). De nya riktlinjerna ska bland annat förtydliga regelverket kring stöd för förnybar energi.


2014-04-17: Regeringen tillsätter utredning om klimatet

Regeringen gav i början av mars besked om hur man ska gå vidare med frågan om Klimatfärdplan 2050. Man tillsätter en ny utredning som ska vara klar 2 november 2015. Vem som ska göra utredningen är ännu oklart. 


2014-04-15: Besök Holmens pappersbruk med familjen

Undrar du eller dina barn var alla produkter i världen kommer ifrån? Hur de tillverkas och hur forskare och ingenjörer arbetar? Ta med familjen på en upptäcktsfärd till några av Sveriges viktigaste industrier på Holmens massa- och pappersbruk Braviken i Norrköping.


2014-04-10: Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Regeringen har idag beslutat om två regeringsuppdrag med syfte att implementera tyngre lastbilar av normallängd. Skogsindustrierna välkomnar detta och ser fram emot ett definitivt besked innan valet om att tillåta lastbilar med bruttovikt upp till 74 ton. En sådan åtgärd sänker utsläppen, minskar transportkostnaderna och ger färre lastbilar på vägarna. Det leder till ökad trafiksäkerhet och stärker Sveriges konkurrenskraft.


2014-04-08: Gränsöverskridande samarbete för biobaserade produkter

I en paneldebatt under Skogsnäringsveckan presenterades ett långsiktigt och gränsöverskridande samarbete mellan olika branscher.


2014-04-08: Så bra kan det bli i skogsindustrin

Tusentals nya jobb, flera miljarder kronor i ökad vinst och ännu fler miljarder i ökad omsättning. Där kan skogsindustrin vara redan om sju år. Det visar ett antal scenarier som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med konsultföretaget Pöyry. Resultaten redovisas i en rapport som publiceras i dag.


2014-04-08: Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Från och med den 8 april 2014 är Per Lindberg ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.


2014-04-08: Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.


2014-04-07: Grillning av politiker och direktörer om framtidens energi

SKGS anordnade den 2 april vårens första grillning. På grillen fanns både riksdagspolitiker, basindustrins VDar och myndigheternas GDar. Seminariet var mycket välbesökt, det filmades av Svt Forum och kan ses på TV fredagen den 3/4 kl 9-12.30 eller måndagen den 7/4 kl 12-15.30. Läs mer om vad som sades här…


2014-04-03: På måndag går startskottet för skogsbranschens hetaste samlingsplats Skogsnäringsveckan

På måndag den 7 april går startskottet för årets upplaga av Skogsnäringsveckan. Konung Carl XVI Gustaf, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och en mängd företrädare för näringsliv, forskning, institutioner, med flera deltar. Det är den årliga samlingsplatsen för bransch, politiker och andra intressenter att diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.


2014-03-28: Missa inte alla seminarier under Skogsnäringsveckan

Snart är det dags för Skogsnäringsveckan och under hela veckan sker en mängd olika seminarier med skilda fokusområden. Totalt deltar 17 olika arrangörer. Du missar väl inte att anmäla dig till de seminarier du är intresserad av? Alla seminarier är placerade till Stockholm och är kostnadsfria att delta på.


2014-03-27: Förslag om producentansvaret dröjer

Avfallsutredningen, som bland annat omfattade det för branschen så viktiga producentansvaret, var tänkt att resultera i en kretsloppsproposition. Propositionen kommer inte att genomföras.  


2014-03-27: Footprints på alla produkter i EU

EU-Kommissionen har initierat pilotprojekt för att utveckla metodik för beräkning av så kallade Environmental Footprints – miljöpåverkan för en produkt i ett livscykelperspektiv. Ett 15-tal produkter har valts ut, däribland pappersprodukter.


2014-03-26: Nytt nummer av Aktuellt

Nytt nummer av Skogsindustriernas nyhetsbrev Aktuellt!

Utdrag från månadens nyhetsbrev: 

 • Miljöpartiet missar skogsindustrins nyckelroll i en hållbar bioekonomi
 • Anmäl dig senast 28 mars till Skogsnäringsveckan
 • Industrin minskar utsläppen 
 • Footprints på alla produkter i EU
 • Läs senaste numret av tidningen Trä
 • Kvotplikt för biodrivmedel – justeringar i lagen
 • Vi söker inspiratör intresserad av teknik och hållbar utveckling 


Läs hela nyhetsbrevet här


2014-03-26: Industrin minskar utsläppen

Second Opinion 24 mars: Sveriges vision är att minska de inhemska utsläppen, nettoutsläppen ska vara nära noll 2050. Det är ett tufft mål – och frågan är om det är så smart. Istället för att stirra sig blind på koldioxidutsläppen inom landet borde politikerna titta på Sverige och svenskarnas verkliga klimatpåverkan globalt sett.


2014-03-26: Regeringsbeslut om nya etappmål för miljömålet Levande skogar

Regeringen beslutade i slutet av februari 2014 om nya etappmål för miljömålet Levande skogar och där ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter att utveckla en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi baserad på förnybara produkter och energi hänger till stor del ihop med hur den svenska skogen och skogsnäringen utvecklas. 


2014-03-26: Proposition om energieffektivisering

Regeringen är nu klar med sitt förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Ett antal nya krav ställs på stora företag och vissa energiinvesteringar. De nya lagarna föreslås träda ikraft 1 juni 2014. 


2014-03-25: SIO- Programmet inlämnat

Den 6 mars lämnades ett programförslag och ansökan in till VINNOVA. I korthet innebär förslaget att Skogsindustrierna ansöker om ett sexårigt program med en volym om 100 miljoner kronor per år. Eftersom VINNOVA endast har möjlighet att bevilja medel fram till utgången av 2016, har vi föreslagit årliga kontrollstationer.


2014-03-24: Klimatsmarta och effektiva transporter – från forskning till implementering

IVAs avdelning för skogsnäringens teknik i samarrangemang med KSLA välkomnar till seminarium torsdagen den 10 april 2014.


2014-03-21: Miljöpartiet missar skogsindustrins nyckelroll i en hållbar bioekonomi

Med anledning av intervjun med Åsa Romsons i Dagens Industri, fredagen 21 mars, ger Skogsindustrierna följande kommentar.


2014-03-18: Läs senaste numret av tidningen Trä

Tidningen Trä bevakar träarkitektur och trädesign i Sverige och i världen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och vänder sig till arkitekter, konstruktörer, studenter och andra aktörer inom byggbranschen. 


2014-03-18: Vi söker inspiratör intresserad av teknik och hållbar utveckling

Är du nyutexaminerad ingenjör, jägmästare, civilekonom eller har annan akademisk examen? Kanske vill du ta ett sabbatsår från studierna? 


2014-03-17: Flera tecken på återhämtning för skogsindustrin - men Europa och grafiska papper tynger
 • Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. 
 • Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång.
 • Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. 
Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.

2014-03-03: Nu finns återigen alla böcker om pappers- och massaindustrins utveckling för beställning

Tidigare utsålda titlar har nu tryckts i form av print-on-demand, vilket betyder ett något annorlunda utseende med mjuka pärmar, men därmed finns återigen alla titlar att köpa. 


2014-02-27: Nytt nummer av Aktuellt

Nytt nummer av Skogsindustriernas nyhetsbrev Aktuellt!

Utdrag från månadens nyhetsbrev: 

 • Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond Kompentensutvecklingspris, årets pristagare Gustav Nyström tilldelas 500 000 kronor för optiskt växelverkande pappersytor.
 • EU-Kommissionens luftvårdspaket "Clean Air Programme for Europe".
 • Lyssna till föredraget Intellektuell akupunktur på Skogsnäringsveckan med Magnus Lindkvist som är trendspanare och futurolog.

2014-02-27: Skogsindustrierna välkomnar beslut om Nationellt skogsprogram

I dagens regeringsbeslut om etappmål för miljömålet Levande skogar ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter att utveckla en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi baserad på förnybara produkter och energi hänger till stor del ihop med hur den svenska skogen och skogsnäringen utvecklas. Skogsindustrierna välkomnar därför beslutet som skapar förutsättningar för att både genomföra den beslutade skogspolitiken och att utveckla den på ett balanserat sätt.


2014-02-26: Intellektuell akupunktur på Skogsnäringsveckan

Magnus Lindkvist är trendspanare och futurolog. Genom sina böcker, Everything We Know Is Wrong (2009), The Attack of The Unexpected (2010) och When The Future Begins (2013) undersöker han hur vi människor ser på framtiden och förändringar. Han är dessutom en prisbelönt föredragshållare och kallar sina föreläsningar ”Intellektuell akupunktur”.


2014-02-24: Proposition om biologisk mångfald

Den 18 mars 2014 väntas regeringen lägga fram en proposition om biologisk mångfald. Regeringen kommer då att lämna förslag kring hur Sverige ska leva upp till sina åtaganden i samband med FN-mötet i Nagoya 2010. Sannolikt utgår de i stor utsträckning från de förslag Miljömålsberedningen lämnade i sitt första delbetänkande om långsiktigt hållbar markanvändning av skog. 


2014-02-24: Energimyndighetens underlagsrapport till kontrollstation 2015

Inom ramen för den förutbestämda kontrollstationen i elcertifikatsystemet  har Energimyndigheten nu lämnat ifrån sig sin underlagsrapport. Myndigheten föreslår en mycket kraftfull höjning av kvotplikten. Syftet är att det sedan tidigare bestämda målet om att Sverige tillsammans med Norge år 2020 ska ha 26.4 TWh förnybar el inom systemet ska uppnås. Myndigheten föreslår även fortsatt tilldelning av elcertifikat vid användning av torv.


2014-02-24: Nya standarder för att miljödeklarera trä och träprodukter

Nya standarder för att miljödeklarera trä och träprodukter för byggnader. Inom TC 350 är standarden för Miljödeklarationer – Produktspecifika regler är publicerad. Nu skall olika materialslag ta fram sina produktspecifika regler för att sedan utarbeta miljödeklarationer. 


2014-02-24: Ny rapport om emissioner från byggprodukter

En rapport om emissioner från byggprodukter har nyligen publicerats av joint research centre (JRC), med en lista på 13 föreningar av särskilt intresse. α-Pinene finns med på listan, vilket kan påverka träbearbetande industri i framtiden. Det föreslagna “EU-LCI harmonisation framework” kommer sedan att gå ut på en bredare och mer formell konsultation. 


2014-02-24: EU-Kommissionens luftvårdspaket ”Clean Air Programme for Europe”

EU- Kommissionen presenterade i mitten av december 2013 ett övergripande luftvårdsprogram med bland annat förslag till utsläppsreduktioner för respektive medlemsstat och utsläppskrav för medelstora pannor.


2014-02-24: Översyn av deponiskatten

Naturvårdsverket föreslår att avdragsmöjligheten för deponiskatten för returfiberavfall och avsvärtningsslam upphör. Förslaget ska nu remissbehandlas.


2014-02-19: Fossilfrihet på väg

Under Skogsnäringsveckan anordnas seminariet Fossilfrihet på väg, 8 april kl.09.00-09.40. Skogsindustrins möjligheter att bidra till visionen om en fossiloberoende fordonsflotta diskuteras med utgångspunkt från den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Politiker och industriföreträdare ger sin syn på skogsindustrins förutsättningar.


2014-02-18: Forskare tilldelas 500 000 kronor för utveckling av optiskt växelverkande pappersytor

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Gustav Nyström vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Priset kommer att delas ut av Konung Carl XVI Gustaf den 8 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.


2014-02-13: Samverkan bygger ny byggsektor

Under Skogsnäringsveckan anordnas flera seminarier, som exempelvis seminariet Samverkan bygger ny byggsektor, 8 april kl.09.50-10.30. Medverkar under seminariet gör Magdalena Andersson, Landshövding i Västerbotten, Christer Segersteen, ordförande Södra och Tomas Nord, innovationsforskare.


2014-02-12: Medlemsuppgiftsinsamlingen stänger 21 februari

Anmäl dina lönesummor och antal anställda från föregående år senast 21 februari på www.medlemsuppgift.se.


2014-02-12: Att välja trä – ny handbok för hantverkare, arkitekter och konstruktörer

En handbok och ett uppslagsverk för alla som arbetar med trä som byggmaterial. Den nya upplagan av Att välja trä är dubbelt så innehållsrik som den förra och pedagogiskt illustrerad med över 500 bilder, ritningar, figurer och faktatabeller.


2014-02-11: Intervju med Skogsindustriernas vd i Nordisk Papperstidning

Carina Håkansson i intervju om svaveldirektivet för sjöfarten och behovet av ökade maxvikter för virkestransporter på landsväg.


2014-02-07: Hundratals jobb står på spel i glesbygden

SvD Opinion 6 februari 2014

Socialdemokraterna har lagt fram ett skatteförslag om att beskatta träskyddsmedlet kreosot, vilket skulle leda till minskad sysselsättning i glesbygden. Inga andra EU-länder beskattar kreosotanvändning, den svenska branschens konkurrenskraft påverkas av lagförslagets utfall.


2014-02-07: Skogsindustriernas vd diskuterar vägen till en biobaserad samhällsekonomi

Skriftserien Reflektion & Dialog ger i dagarna ut ett nytt nummer med temat Skogen – Resurs för grön omställning. Där bland annat Carina Håkansson vd Skogsindustrierna, Eskil Erlandsson landsbygdsminister, Göran Persson ordförande i Sveaskog, Håkan Wirtén GD Världsnaturfonden WWF har bidragit med inlägg i diskussionen om skogspolitiken.


2014-02-05: Skogsindustriernas positioner i fråga om ytterligare skydd av skogsmark

Tack vare omfattande frivilliga avsättningar inom skogsbruket, som kompletterar reservat och andra formella skydd, så skyddas en fjärdedel av den svenska skogsarealen. Här kan du lära dig mer om hur det svenska skyddet av skogsmark fungerar, hur Skogsindustrierna arbetar med frågan och vad värdet av skogsbrukets åtgärder är.


2014-02-05: Stark avslutning under 2013 bromsar nedgång i skogsindustrins produktion

Produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper.


2014-02-04: Skogsindustriernas kommentar till miljöministern

I ett blogginlägg den 3 februari skrev miljöminister Lena Ek att Skogsindustrierna inte bejakar frivilligt skydd som ett sätt att uppnå Nagoyaåtagandena. Skogsindustrierna kommenterar inlägget nedan.


2014-02-03: Nu öppnar anmälan till Skogsnäringsveckan 2014

Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter kan mötas och diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen. Skogsnäringsveckan 2014 har temat ”Framtiden växer på trä” där vi fokuserar på betydelsen av innovation och vilken betydelse det har för att ge nya arbetstillfällen samt vad som krävs för att stärka industrins konkurrenskraft.


2014-01-30: Ny gemensam kommunikationsorganisation för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna

Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.


2014-01-30: Utveckling och avveckling av kärnkraften

Vattenfall meddelade den 16 januari att de tar nästa steg i sin process mot att vidare utreda möjligheten att investera i nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. En samrådsprocess har nu inletts enligt kärntekniklagen, miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Ett eventuellt investeringsbeslut kan bli aktuellt först runt 2020 enligt Vattenfall. OKG (Oskarshamnsverkets kraftgrupp) meddelade den 27 januari att man förbereder en ansökan för att försätta reaktorn O1 i servicedrift. Detta är det första steget mot att avveckla reaktorn, vilket OKG säger kommer ske först om åtskilliga år.


2014-01-28: Ökade energipriser ett hot mot EU:s energiintensiva industri

EU-kommissionens meddelande om energi- och klimatpolitik fram till 2030 åtföljs av en rapport om energipriser och energikostnader som innehåller en bedömning av de viktigaste faktorer som driver på utvecklingen och en jämförelse mellan priserna i EU och hos EU:s viktigaste handelspartner. Energipriserna har ökat i nästan alla medlemsländer sedan 2008. Detta beror huvudsakligen på skatter och avgifter men även på ökade nätkostnader.


2014-01-28: EU höjer sina klimatambitioner

EU-kommissionen presenterade den 22 januari ett nytt klimat- och energipaket med målsättningar till 2030. Förslagen innebär att CO2-utsläppen ska minska med 40 % jämfört med nivån 1990. Kommissionen föreslår också ett bindande mål om 27 % förnybar energianvändning inom EU, denna målsättning ska dock inte bördefördelas bland medlemsstaterna. När det gäller energieffektivisering föreslås en vidare utredning av måluppfyllnaden kring nuvarande målsättning (20 % effektivare till 2020), innan något nytt mål kan vara aktuellt.


2014-01-27: Nya beskedet om Oskarshamn 1 väckarklocka för politikerna

Pressmeddelande från SKGS 27 januari: – Nu krävs besked från riksdagspartierna om vilken kraftproduktion som ska ersätta den befintliga kärnkraft som fasas ut. Det säger SKGS energidirektör Lina Palm med anledning av beskedet från OKG om att en ansökan förbereds till Mark- och miljödomstolen om servicedrift angående Oskarshamn 1. Ansökan innebär att processen nu påbörjas för att stänga kärnkraftreaktorn inom de närmaste åren.


2014-01-23: Lansering av nya uppdateringar på TräGuiden

TräGuiden är ett webbaserat kunskapsmaterial om trä och träbyggande som drivs och tillhandahålls av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. I TräGuiden beskrivs de tekniska momenten inom träbyggande med information som gör det naturligt och tryggt att bygga i trä. TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandböckerna och har funnits sedan 2003. Sidan uppdateras regelbundet med ny information. Vid två tillfällen under januari och februari införs nedanstående uppdateringar på TräGuiden.


2014-01-22: Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken till 2030 som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är en förutsättning för att nå klimatmålen. Därför är det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri. 


2014-01-21: Älgen - inte skogsbruket - hotar blandskogen

Replik på SvD Opinion: Stig-Olof Holm, Skydda skogen, skriver på Brännpunkt 19/1 om skogsbruket. Vi är kanske inte överens om vare sig den verklighets- eller problembeskrivning som leder Stig-Olov Holm till slutsatsen att ”I Sverige utgör skogsbruket det största miljöhotet” men jag skulle vilja fokusera på det vi faktiskt är överens om.


2014-01-20: Debatt: Industrin behöver tydliga besked om energipolitiken

SKGS skriver på DI Debatt 20 januari 2014: Vi välkomnar Vattenfalls besked i torsdags att starta samråd om ersättningskärnkraft. Sverige måste börja planera för ny baskraft, oavsett kraftslag. Annars hotas jobben inom den svenska industrin, skriver Jan Johansson, vd för SCA och ordförande för SKGS och Lina Palm, energidirektör, SKGS.


2014-01-17: Vinnare av Framtidsresans framtidshälsning utsedd

Temadagen Framtidsresan är en gemensam satsning från den samlade skogsindustrin för att visa gymnasieungdomar vilka spännande jobb och möjligheter som finns inom branschen samt vikten av att skaffa sig en bra utbildning. Under höstterminen 2013 deltog över 4 000 gymnasieelever på temadagar runt om i Sverige. Under dagen får eleverna skriva en framtidshälsning om sina mål och drömmar. Varje termin väljer Framtidsresan ut en inspirerande hälsning som vinner.


2014-01-16: Skogsindustrierna välkomnar ett nationellt skogsprogram

Skogsnäringen har mycket stor ekonomisk betydelse för Sverige, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Skogsindustrierna anser att det är positivt om vi kan få till ett svenskt nationellt skogsprogram, ett program som handlar om hur Sveriges värdefullaste naturresurs skogen ska förvaltas, utvecklas och nyttjas i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.


2014-01-16: Start av medlemsuppgiftsinsamlingen 2014

På fredag, den 17 januari, drar årets medlemsuppgiftsinsamling igång.


2014-01-14: Skogsindustrierna välkomnar (S) utspel om tyngre lastbilar – positivt för miljön och konkurrenskraften

Socialdemokraterna vill tillåta tyngre lastbilar för att stärka basindustrins konkurrenskraft, säkra jobben, minska klimatpåverkan och stärka svensk åkerinäring. Skogsindustrin är en transportintensiv bransch med betydande transportkostnader. Lastbilar med högre bruttovikter och fler axlar göra att skogsindustrin kan lasta effektivare och därmed minska antalet lastbilar på vägarna. På så sätt minskar miljöbelastningen samtidigt som trafiksäkerheten ökar – utan ökat vägslitage. Socialdemokraternas utspel välkomnas därför av Skogsindustrierna.


2014-01-07: Skogsindustriernas vd om skogsnäringens betydelse och valåret 2014

ATL 6 januari 2014: ATL har bett Skogsindustriernas vd Carina Håkansson att summera 2013 och blicka framåt mot 2014. Carina Håkansson säger i intervjun att det är viktigt att politikerna bidrar till att stärka svensk skogsnärings konkurrenskraft. Skogsnäringen bidrar till jobb och utveckling i hela landet och med en export på 125 miljarder ger skogsnäringen ett avgörande bidrag till svensk ekonomi.


2014-01-03: Industriarbetsgivarna och GS-facket får stöd för yrkesintroduktion

Pressmeddelande från Industriarbetsgivarna 3 januari 2014: Arbetsmarknadsdepartementet har idag beviljat Industriarbetsgivarna, Trä- och Möbelföretagen och GS-facket 400 000 kr för att främja användningen av yrkesintroduktion inom träindustrin i Småland. För Industriarbetsgivarna är det främst sågverken som är i fokus för det aktuella projektet.