SvD Debatt: EU-dom kan hota projekt vid vatten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-23

Skogsindustrierna med flera debatterar Weserdomen: "EU-domstolen har klargjort att EU:s mål för vattenkvalitet ska tillämpas i varje enskilt fall. Det innebär att en verksamhet eller en åtgärd inte får tillåtas om den innebär att en enda kvalitetsparameter kan försämras"

Skärmavbild 2016-06-22 kl. 16.07.01

"Rent vatten är livsviktigt. Självklart ska vi ha en miljölagstiftning som ser till att vi påverkar kvaliteten i våra vatten så lite som möjligt. Det är däremot inte realistiskt att ha miljöregler som inte tar hänsyn till att all mänsklig verksamhet i någon mån påverkar sin omgivning.

I praktiken har just det, i kombination med de svenska bestämmelserna, blivit följden av EU- domstolens Weserdom. Det kommer att få dramatiska konsekvenser för samhällsutvecklingen om inte regering och riksdag snabbt anpassar de svenska reglerna."

Läs hela artikeln på svd.se

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: