Spänd väntan på regeringens besked om skogskonto

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-27

Regeringskansliet bereder just nu skatteförenklingsutredningen, vilket inbegriper skogskontots framtid. Från Skogsindustriernas sida ser vi positivt på förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare. Men vi har tydligt framfört att skogskonto och skogsskadekonto måste finnas kvar. Försvinner dessa möjligheter så kommer avverkningar att drivas av skattetekniska skäl och riskerar därmed råvaruförsörjningen till en av Sveriges viktigaste industrier. 

Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik på Skogsindustrierna, förklarar:

– Skogsbruk har långa omloppstider och inkomster för den enskilde skogsägaren sker kanske vart 20 år. Skogsbruk är dessutom utsatt för risker som stormar, insekter och bränder som kan ge oönskade intäkter som inte går att styra i tiden. Dagens system med skogskonto och skogsskadekonto låter inkomster från skogen fördelas över flera år. Det gör att skogsägare har råd att utföra all den skogsvård som behövs genom åren, vilket är bra både för skogens hälsa och för våra möjligheter att lyfta produktionen av förnybar råvara.

Om regeringen inte går på Skogsindustriernas linje och behåller skogskontot kan ett alternativ vara att öka avsättningsmöjligheterna i den föreslagna företagsfonden till 100 procent i stället för utredningens förslag med maximalt 40 procents avsättning till företagsfond.

Läs remissvaret på skatteförenklingsutredningen

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: