Skogsnäringens prioriteringar till skogsprogrammet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-01

Idag överlämnas slutrapporterna till nationella skogsprogrammet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna har tillsammans med Laila Rogestedt, Innovationsdirektör & chef för nya affärer, Södra lett arbetsgruppen ”Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökade export” Mårten svarar på några frågor om arbetet här:

Mårten Larsson
 

Är arbetet avslutat nu när ni har överlämnat slutrapporterna?
- Formen arbetsgrupper försvinner, men skogsindustrins närvaro i debatten försvinner inte. Detta är början till en ny sammanhållen politik för skogsnäringen, något vi saknar i Sverige. Och Skogsindustrierna ska vara med och påverka processen. Precis som för alla råvaror så måste politiken hänga ihop, vare sig det handlar om äganderätt, förvaltning eller industriprocesser.

Hur blir era förslag färdig politik?
- Ja, nu har vi arbetat i drygt ett år inom arbetsgrupperna. Det har blivit en hel del kaffe och högljudda diskussioner men också konstruktiva kompromisser och konkreta förslag. Vi har presenterat färdiga förslag för regeringen. Nu blir det en remissrunda och sen är det vår förhoppning att landsbygdsminister Bucht lägger fram en proposition till våren.

Vad ska en sammanhållen skogspolitik bidra till?
- Visionen för det nationella skogsprogrammet är: Skogen – det gröna guldet– ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Skogen och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i denna utveckling och bidrar samtidigt till att minska den globala klimatpåverkan.

Vad har varit viktigt för Skogsindustrierna att lyfta fram?
- Skogsnäringens prioriteringar i arbetet med att ta fram en sammanhållen skogspolitik kan sammanfattas så här:

  • Värna äganderätt och skogspolitiken med frihet under ansvar
  • Stärk skogsindustrins konkurrenskraft. Hur vi väljer att utforma vår infrastruktur och kostnaden för transporter spelar stor roll på skogsindustrins konkurrenskraft.
  • Öka andelen trä i byggandet som bidrar till låga utsläpp i produktion, sprider ut arbetstillfällen i byggsektorn i hela landet och skapar förutsättningarna för att binda kol i lång tid.
  • Öka innovationstakten. Utveckla nya produkter, material och värdekedjor som kan ersätta fossilberoendet med förnybara material, produkter och processer.
  • Öka tillgången till skogsråvara genom ett hållbart skogsbruk som ger en förutsättning för en växande bioekonomi.
  • Öka förståelsen för skogens roll i klimatarbetet och att en aktiv förvaltning av skogen är nödvändig för att nå maximal klimatnytta.


Läs mer om regeringens skogsprogram

 

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72