”Skogen kan ta oss in i en ljus framtid”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-02-08

Sverige och Finland ska gemensamt ta tätpositionen för att utveckla bioekonomin inom EU och resten av världen.
– Skogen i våra länder kan ta oss in i en ljus framtid, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på ett möte nyligen med Finlands näringsminister Olli Rehn.

Ministermote.JPG

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Finlands näringsminister Olli Rehn på seminariet om bioekonomi, samt moderatorn Helena Stålnert.

Bioekonomi kan bli ett lyft för Sverige och Finland – och gemensamma satsningar är nödvändiga. Det var slutsatsen för ett seminarium som den 5 februari ordnades av Finlandsinstitutet i Stockholm tillsammans med den oberoende tankesmedjan Global utmaning.

– Sverige och Finland kan definitivt ta tätpositionen inom bioekonomi och visa vägen inte bara för EU utan för hela världen som gröna föregångsländer, sa Sven-Erik Bucht.

Han betonade att Sverige och Finland har lång erfarenhet av att bruka skogarna på ett hållbart sätt. Vidare lyfte han fram att klimatmötet i Paris pekar ut skogsbrukets viktiga roll i det kommande klimatarbetet, inte minst för att ersätta fossil råvara.

– Nu är det dags att ta det nya steg där alla samarbetar för att ställa om till en bioekonomi. Genom att använda skogen som bas kan vi skapa jobb, vi kan säkerställa välfärd i landet, öka vår internationella konkurrenskraft och kraftfullt minska våra klimatpåverkande utsläpp, sa Sven-Erik Bucht.

Nordisk samverkan i EU-arbetet
Finlands näringsminister Olli Rehn framhöll att trä är en förnybar resurs som är ett överlägset alternativ jämfört med fossila och andra råvaror, förutsatt att skogsresurserna växer. Det vill säga precis som det nordiska skogsbruket fungerar.

– Det är något man inte alltid förstår i Sydeuropa. Vi har ett viktigt arbete att göra tillsammans, inte minst i Bryssel, för att främja det här tänket, sa Olli Rehn.

Enligt Sven-Erik Bucht ger nordisk samverkan stora möjligheter att påverka EU-arbetet på olika områden som berör skogen, inte minst energifrågor.

– Jag tror inte vi kan köra våra egna race, utan vi måste bilda nätverk, sa han och nämnde även de baltiska länderna som har skog.

För att utveckla bioekonomin ser både Sven-Erik Bucht och Olli Rehn en stor potential i att öka utvecklingstakten för nya biobaserade produkter. Men det handlar också om att ta steget från lovande produkter till marknadsledande produkter, betonade Olli Rehn.

För att ytterligare stärka samarbetet mellan Sverige och Finland vill Sven-Erik Bucht bland annat se gemensamma forskningsutlysningar och ett utökat samarbete mellan svenskt och finskt näringsliv.

Nationell strategi för bioekonomi efterfrågas
Ett redan konkret exempel på ett finsk-svenskt samarbete inom bioekonomi är Stora Enso. Koncernens vd Karl-Henrik Sundström deltog också på seminariet.

– Vi är jätteglada att det finns en politisk enighet att fokusera på det här området. Jag tror vi i Sverige har mycket att lära av Finland, sa Karl-Henrik Sundström som efterlyste en svensk nationell strategi för bioekonomi, liknande den som finns i Finland.

Han konstaterade att det inom EU pratas mycket om en cirkulär ekonomi.

– Skogen är inte bara återanvändningsbar, den är förnybar. Jag tror vi måste trycka mer på detta i Europa, sa Karl-Henrik Sundström.

Den finländska bioekonomin genererar i dagsläget över 60 miljarder euro om året och sysselsätter totalt 300 000 personer. Olli Rehn förklarade att målet är att öka avkastningen från bioekonomin till 100 miljarder euro år 2025 och skapa 100 000 arbetsplatser.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: