Risk för dyr omställning av det svenska elsystemet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-04

Skogsindustrins långsiktiga elbehov ska tryggas. Men omställningen av ett svenskt elsystem utan kärnkraft måste göras i tid och över decennier. Det framhöll energiminister Ibrahim Baylan (S) på vårmötet hos SKGS, basindustrins energisamarbete.
– Jag är optimist. Mitt jobb är att arbeta för en bred politisk lösning, förklarade ministern.

bild_skgs

Anna Holmberg, Henrik Sjölund och Ibrahim Baylan

Värna det nuvarande elsystemet och de investeringar som redan gjorts genom att ta bort effektskatten på kärnkraften och förändra fastighetsskatten på vattenkraften. Håll koll på systemkostnaderna, det vill säga elpris plus tariffer plus skatter och eventuella avgifter.

Det var budskapen till energiministern vid vårmötet hos SKGS, basindustrins energisamarbete, där Skogsindustrierna ingår.

Oron på energiområdet var uppenbar, men Ibrahim Baylan gjorde allt för att lugna församlingen, bland annat med ett uppdaterat ordspråk om att gjuta tallolja på vågorna:

– Sverige har en väldigt gynnsam situation. Ett stabilt elsystem ger en styrkeposition, men vi är inte heller främmande för förändringar. Vi ska ha ett holistiskt och långsiktigt perspektiv för att undvika akuta insatser.

 
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: