Pressmeddelande: Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-04

Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

image003

- Jag välkomnar att Skogsindustrierna kommer med i initiativet Fossilfritt Sverige. Skogsindustrin har en nyckelroll för att möjliggöra omställningen till förnybar energi och hållbara produkter, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Skogsindustrins produkter, baserad på förnybar råvara, är en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Skogsindustrin vill verka för en global överenskommelse för att minska utsläppen av växthusgaser. En global överenskommelse innebär att konkurrensvillkoren blir lika och Sverige inte förlorar konkurrenskraft.
 
- Skogsindustrins vision om bioekonomi handlar om att skifta till förnybart och komma bort från olja och kol. Vårt mål är att våra industriprocesser på sikt ska vara fria från fossila bränslen, idag är andelen bioenergi 96%. Dessutom levererar Skogsindustrin el, restvärme och bioenergi till andra delar av samhället. Det är därför naturligt för oss att välkomna regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, där skogsindustrin är en del av lösningen, säger Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.
 
Läs mer om visionen här:
 
Läs mer om regeringens initiativ Fossilfritt Sverige här:
 
Kontaktpersoner:
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Telefon: 08-762 72 10
 
Helena Sjögren, rådgivare bioenergi
Telefon: 08-762 72 35
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: