Pressmeddelande: Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-07-01

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.

Rapporten konstaterar att en hållbart utformad bioekonomi är en viktig pusselbit för att möta klimathotet. De svenska biomassaresurserna, särskilt från skogen, bedöms i framtiden bli än mer betydelsefulla för svensk ekonomi. Efterfrågan på svensk skogsråvara antas öka oavsett den samhällsekonomiska utvecklingen i stort.

– Att klimatfrågan är vår generations största utmaning råder det ingen tvekan om. Fossila material i drivmedel, byggmaterial, plast med mera måste ersättas med förnybara biomaterial. Rapporten visar att en växande bioekonomi dessutom gynnar Sverige genom vår goda tillgång på skog, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna.

Idag utgör bioekonomin knappt 10 procent av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent.

– En utvecklad och hållbar bioekonomi kommer att behöva vara en viktig komponent för att Sverige ska kunna nå regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat 2050, säger Olle Olsson som är forskare på SEI och en av rapportförfattarna.

Läs mer och ladda ned rapporten här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: