Pressmeddelande: Konjunkturprognos fokus skogsindustrin: Fallande tillväxtpotential i svensk ekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-27

Potentialen för tillväxt i Sverige växlar ned till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet, det visar Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport: Vaktombyte i världskonjunkturen som publiceras idag. En svag investeringskonjunktur står i vägen för att bryta mönstret. Betydande investeringsplaner inom massa- och pappersindustrin är en ljuspunkt.

Skärmavbild 2015-10-21 kl. 15.32.13

- Man kan säga att hushållens goda tider under de senaste åren varit på bekostnad av företagens vinster. En förutsättning för att trenden mot fallande tillväxtpotential ska kunna brytas är att investeringsandelen åter stiger. Detta förutsätter i sin tur stigande företagsvinster och ett allmänt gott företagsklimat, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall.

Utmaningarna i ekonomin är stora visar konjunkturrapporten. Sju år efter Lehman Brothers kollaps finns inte mycket som tyder på att världsekonomin står inför en acceleration. Å andra sidan ser vi heller inga stora risker för en global recession. Fortsatt hackande kring mediokra tillväxttal, fortsatt låg inflation och låga räntor är därför huvudspåret:

  • Världsekonomin fortsätter att hacka fram i måttlig takt.
     
  • Tidigare lokomotiv som Kina och andra tillväxtländer bromsar, stora delar av EU har fortsatta problem medan USA och i viss mån Storbritannien står för dynamiken.
     
  • Svensk ekonomi klarar sig hyfsat trots svag omvärld, framförallt driven av starkt bostadsbyggande.
     
  • Utsikterna för den svenska basindustrin varierar beroende på bransch. Trävaru- och delar av papper- och massaindustrierna går relativt bra medan delar av gruv- samt stålindustrin möter fortsatta utmaningar.


Fokus skogsindustrin:
Trots att träkonsumtionen i år förväntas växa något mer än produktionen dröjer sig ett globalt överutbud kvar, vilket innebär att vi inte ser någon generell konjunkturförbättring den närmaste tiden. Allt högre träkonsumtion i främst USA, men även Europa, talar dock för att marknadsläget på lite sikt ändå ser ut att förbättras.

Pågående strukturella skift i pappersmarknaden leder till betydande investeringar. Fram till 2018 förväntas produktionen av marknadsmassa öka med 12 procent.

I pappersindustrin är det framförallt på förpackningssidan som kapacitet förväntas öka. Produktion läggs om från finpapper till kartong. Fram till 2018 räknar vi med en uppgång av den totala pappersproduktionen med fyra procent och med 15 procent för förpackningsmaterial, medan nedgången av grafiskt papper fortsätter.

Här kan du ladda ner rapporten

För mer information, kontakta:
Mats Kinnwall, chefekonom
Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, 072-712 72 66

Karin Eriksson, pressansvarig
Skogsindustrierna, 070-254 48 49

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: