Övergående glädjeyra i svensk industri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-07

Den första handelsdagen efter jul- & nyårshelgerna präglades av stor dramatik i de finansiella marknaderna med kraftiga börsfall utlösta av oro på den kinesiska börsen. Under måndagen publicerades även industristatistik för december vilket gör det möjligt att göra bokslut för industrikonjunkturen år 2015 och spana in i 2016.

konjunktur

Av bilden ovan som visar utvecklingen för inköpschefsindex för industrin, kan vi dra några viktiga slutsatser:

  1. Ingenting tyder på en allmän förstärkning av industrikonjunkturen – index 50 bör tolkas som ett ”normalläge” - tvärtom föll global inköpschefsindex i december tillbaka något jämfört med tidigare månader.
     
  2. Å andra sidan finns det inget som pekar mot en kraftig avmattning, global inköpschefsindex har varit mycket stabilt det senaste året.
     
  3. Under den skenbart lugna ytan döljer sig en hel del dramatik. Medan stora ekonomier som Kina och USA (liksom Indien och Storbritannien) befinner sig på det sluttande planet med tydliga fall i barometrarna har industrikonjunkturen förbättrats på sistone i Eurozonen och, i synnerhet, Sverige.

Läs hela analysen

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: