Ny Sverigekarta för skogsforskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-03

För att få ett bra underlag för diskussioner om forskningens finansiering har Skogsindustrierna samlat in information om skoglig och skogsindustriell forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige. Informationen har sammanfattats i en Forskningskarta. Kartan avseende läget 2014 finns nu publicerad på vår webb.

Forskningskartan baseras på forskningsagendan NRA 2020 (www.nra-sweden.se). I sammanställningen ingår också företagens finansieringsbidrag till satsningar i form av naturainsatser och eller kontanter. Vi har också tagit med de investeringar som forskningsorganisationen gjort under året och hur de finansierats.

Utöver att på detta sätt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för FoU-finansiering inom sektorn får också forskarna en ytterligare möjlighet att informera kollegor och industrin om din verksamhet, med hjälp av vår webb.

Här hittar du forskningskartan

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: