”Nationell flexibilitet viktigt för att nå klimatmålen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-17
Europas skogssektor beräknas reducera kontinentens totala klimatpåverkan med nästan 22 procent till 2050 jämfört med 1990. Det visar en studie som presenterades vid Think Forest konferens i Bryssel i mitten av mars. 
EFI15_144848[1]

Den skogsbaserade sektorn i Europa spelar en viktig roll för att nå EU:s klimatmål. Det underströks vid forumet Think Forests möte i Bryssel i mitten av mars, med Göran Persson som ordförande. Foto: Simon Pugh

Forumet Think Forest är den del av European Forest Institute (EFI) som arrangerar konferenser under ledning av Think Forests ordförande Göran Persson. Mötet den 15 mars handlade om vad klimatmötet i Paris, COP21, innebär för den skogsbaserade sektorn i Europa.

– Att bruka skog har inte varit självklart i Europa, men COP21 är ett tydligt tecken för att vi ska använda skogsråvaran och skapa en bioekonomi för att bekämpa klimatförändringarna, sa Göran Persson i en intervju strax efter det avslutade mötet.

Samtidigt varnade han för EU:s regulatoriska ambitioner i jakten på att uppnå de tuffa mål som unionen satt upp.

– Jag tror att utvecklingen inte kommer att vara beroende av regelverk och policyer utan av ett ökat tryck från vanliga människor. Vi kommer snart att få se att näringslivet svarar på det genom att utveckla produkter inom ramen för en växande bioekonomi. Klimatmålen är så tuffa att EU inte kommer att hinna med att reglera.

Flera av EU-deltagarna på konferensen, bland andra österrikiska parlamentsledamoten Elisabeth Köstinger, framhöll att ett uthålligt skogsbruk är av största betydelse för ett framgångsrikt miljöarbete:

– Det gäller att hålla fanan högt för att nå EU:s mål i den historiska överenskommelsen från COP21. För att klara problemen är skogsskötsel viktig.

Den finländske jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen varnade för riskerna med ökad byråkrati kring skogsbruket och att det finns stora nationella skillnader i synen på skog.

– Skogsbruket behöver enklare regelverk och mindre administration, men för att klara det krävs mer forskning kring vad det innebär. Europa kommer desperat att behöva ett ökat och aktivt skogsbruk när EU:s ambitionsnivå höjs i klimatarbetet, konstaterade Kimmo Tiilikainen.

Läs hela artikeln >>

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: