Med skogsnäringen når vi klimatmålet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-07

Parisavtalet blev en framgång för klimatet. För EU:s del handlar det om ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030, i jämförelse med 1990. Sverige har redan kommit längst inom EU när det gäller förnybar energi, mycket tack vare skogsnäringen och en växande bioekonomi. 

EU-kommissionen har nyligen presenterat sitt förslag om hur länderna ska fördela det gemensamma åtagandet. För Sverige föreslås en minskning av utsläppen med 40 procent. I Sverige har Miljömålsberedningen presenterat ett långt mer ambitiöst klimatmål, som många ställer sig bakom. Deras förslag motsvarar 58 procent i sänkta utsläpp. Sverige har med andra ord redan väsentligt högre ambitioner än EU. Miljömålsberedningen lyfter fram att skogssektorn ska bidra till målet genom att öka den biobaserade delen av samhällsekonomin.

Sverige visar att vi kan anta en mer ambitiös klimatpolitik genom att använda skogen. Från Skogsindustriernas sida kan vi bara beklaga att förståelsen för skogens roll i klimatarbetet på EU-nivå många gånger är bristfällig. Det hämmar utvecklingen mot en klimatsmart bioekonomi. Därför är det viktigt att den svenska regeringen slår vakt om hur skogsbruk och skogsprodukter rapporteras i det kommande EU-regelverket.

Läs hela debattartikeln >>

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: