Frukostseminarium: Utblick om bioenergi från skog och industri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-29

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör att efterfrågan på bioenergi ökar – men hur mycket finns det egentligen? Skogen ska räcka till mycket, utöver förnybara produkter används rest och biprodukter från skog och industri som bioenergi i olika former. Skogsindustrierna har låtit Pöyry undersöka den realistiska potentialen utifrån olika scenarier som presenteras under seminariet.

Hilton Slussen
Måndag 30 maj 2016 kl 08:30–10:00
(frukost serveras från kl 08:00) 
 

08:00 Inledning av Mårten Larsson Skogsindustrierna

08:05 Tomas Thuresson, Pöyry, presenterar sin rapport ”Bioenergi från skog och skogsindustri”

08:30 Bioenergi och skogsindustri ur olika perspektiv:

  • Anna Holmberg – Hur mycket biokraft kan vi vänta oss?
  • Helena Sjögren – Kan skogen ersätta de fossila drivmedlen?
  • Linda Eriksson – Vad blir det av resterna från skogsbruket?
  • Karolina Boholm – Hur påverkar transportpolitiken?
     

08:50 Panelsamtal med:
Tomas Thuresson, Pöyry; Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola och Andreas Regnell, Vattenfall

09:40 Regeringens arbete med bioenergifrågor Nils Vikmång, Statssekreterare Miljö- och energidepartementet

Anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt 

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: