Exportförbud från Ukraina

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-12

Ukraina har tagit ett beslut att införa en lag som under 10 år förhindrar export av timmer och sågade trävaror (HS 4403).  Från 1 november 2015 (furu exkluderat) och för furu från 1 januari 2017.

EU importen 2014 från Ukraina var 113 miljoner EUR. Sverige har ingen större import men exportförbudet kan påverka EU-marknaden genom indirekta effekter på olika sektorer om virkesutbudet minskar. Aktionen är ett brott mot frihandelsavtalet och EU kommissionen för diskussioner med Ukraina för att försöka få till stånd en ändring.

Läs hela rapporten om exportförbudet

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: