EU får inte sätta käppar i hjulet för bioenergin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-08-18

I slutet av november väntas EU-kommissionen komma med en uppdatering av förnybarhetsdirektivet med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen som ett tillägg. Skogsindustrierna, Svensk Energi och Svebio befarar att det kommer medföra ökade administrativa kostnader för leverantörer och producenter av bioenergi.

– I Norden använder vi restprodukter från skog och industri till biobränsle, vilket minskar vårt beroende av fossila bränslen. Nu ser vi en risk att EU kommer sätta käppar i hjulet för detta genom att införa regelverk som ökar administrationen och därmed kostnaderna för aktörer inom bioenergi, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna, Svensk Energi och Svebio lyfter sina farhågor i en gemensam debattartikel på EU-nyhetssajten EurActiv, som publicerades den 16 augusti. I artikeln med rubriken How Nordic countries can inspire the EU’s bioenergy policy framhåller debattörerna att EU måste ta vara på potentialerna inom bioenergi för att nå klimatmålen.

– Bioenergi ska givetvis komma från hållbara källor, men med alltför detaljerade rapporteringskrav finns det risk att det istället stärker fossila alternativ som inte har motsvarande krav, säger Helena Sjögren. Hon fortsätter:

– Kommissionen har hittills talat om ett riskbaserat förhållningssätt, som skulle innebära att lågriskländer med ett hållbart skogsbruk skulle få ett lättare rapporteringskrav medan bioenergi från högriskländer kan behöva mer som styrker att råvaran är hållbar. Vi tror på att denna variant kan vara en bra medelväg att komma framåt med, säger Helena Sjögren.

– Hela frågan bottnar i att vi har olika synsätt inom EU på skogsbruk och skogen som källa till råvara, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna. Från svenskt håll måste vi driva diskussionen inom EU om bioekonomins centrala roll för att lösa klimatutmaningen. Skogen och bioenergin är en viktig del av bioekonomin. Restprodukter från skogen är en stor tillgång när det gäller att ersätta fossila bränslen som olja och kol och därmed minska utsläppen av koldioxid.

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35